Uchwała nr XXX/155/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:08:44.
 Uchwała nr XXX/156/2010 ws.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:11:44.
 Uchwała nr XXX/157/2010 ws.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:14:15.
 Uchwała nr XXX/158/2010 ws.uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 - 2015 oraz trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:20:16.
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:12:58.
 Uchwała nr XXX/160/2010 ws.zmieniająca uchwałę nr XVIII/80/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia i współfinansowania oraz realizacji Planu Odnowy Miejscowości Radków na lata 2009 - 2015 przedłożonego przez Radę Sołecką w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:46:47.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:46:47
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-08-31
Opublikowane przez: Robert Dzienniak