Uchwała nr XXIX/149/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-02 13:31:29 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:51:03.
 Uchwała nr XXIX/150/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:34:52 | Data modyfikacji: 2010-11-03 08:37:52.
 Uchwała nr XXIX/151/2010 ws.uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:57:36.
 Uchwała nr XXIX/152/2010 ws.przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:59:45.
 Uchwała nr XXIX/153/2010 ws.przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Aktywna Integracja w Gminie Radków" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:01:49.
 Uchwała nr XXIX/154/2010 ws.wyrażenia zgody na zbycie dworu w Kwilinie wraz z parkiem, stanowiącego mienie gminy Radków w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:05:20.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-03 09:05:20
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-06-29
Opublikowane przez: Robert Dzienniak