DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF)
 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:09:45.
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (XLS)
 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:12:11.
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH
OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (PDF)
 ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:16:02.
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH
OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (XLS)
 ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:17:21.
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH
OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (PDF)
 ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:21:33.
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH
OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (XLS)
 ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:28:20.
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH (PDF)
 IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:31:03.
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH (XLS)
 IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:33:11.
ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE
O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU (PDF)
 ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:36:22.
ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE
O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU (XLS)
 ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:37:51.
ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE
O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z
OPODATKOWANIA (PDF)
 ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:39:21.
ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE
O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z
OPODATKOWANIA (XLS)
 ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:40:52.
ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE
POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (PDF)
 ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:42:12.
ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE
POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (XLS)
 ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:44:40.
DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny (PDF)
 DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:50:35.
DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny (XLS)
 DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:51:41.
ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (PDF)
 ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:53:00.
ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (XLS)
 ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:55:34.
ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (PDF)
 ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:56:55.
ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (XLS)
 ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:58:36.
IR-1 (1) Informacja o gruntach (PDF)
 IR-1 (1) Informacja o gruntach.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:40.
IR-1 (1) Informacja o gruntach (XLS)
 IR-1 (1) Informacja o gruntach.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:02:06.
ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (PDF)
 ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:04:48.
ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (XLS)
 ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:05:56.
ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania (PDF)
 ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:07:12.
ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania (XLS)
 ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:08:35.
ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane pozostałych podatników (PDF)
 ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:09:43.
ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach -
dane pozostałych podatników (XLS)
 ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:11:01.
DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny (PDF)
 DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:15:34.
DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny (XLS)
 DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:17:25.
ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (PDF)
 ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:18:50.
ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (XLS)
 ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:20:07.
ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (PDF)
 ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:21:41.
ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (XLS)
 ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:22:58.
IL-1 (1) Informacja o lasach (PDF)
 IL-1 (1) Informacja o lasach.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:24:58.
IL-1 (1) Informacja o lasach (XLS)
 IL-1 (1) Informacja o lasach.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:28:27.
ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (PDF)
 ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:29:33.
ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (XLS)
 ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:34:14.
ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania (PDF)
 ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:36:54.
ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania (XLS)
 ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:39:40.
ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane pozostałych podatników (PDF)
 ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:44:48.
ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach -
dane pozostałych podatników (XLS)
 ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.XLS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:05:29.
Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:05:29
Opublikowane przez: Robert Dzienniak