Uchwała nr XXVIII/142/2010 ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radków za 2009 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:59:16.
 Uchwała nr XXVIII/143/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:01:23 | Data modyfikacji: 2010-06-11 11:06:28.
 Uchwała nr XXVIII/144/2010 ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:03:17.
 Uchwała nr XXVIII/145/2010 ws. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:09:04 | Data modyfikacji: 2010-06-11 11:10:12.
 Uchwała nr XXVIII/146/2010 ws. zatwierdzenia, współfinansowania i realizacji planu odnowy miejscowości Chycza na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Chyczy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:12:24.
 Uchwała nr XXVIII/147/2010 ws. zatwierdzenia, współfinasowania i realizacji planu odnowy miejscowości Brzeście na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Brześciu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:14:30.
 Uchwała nr XXVIII/148/2010 zmieniająca uchwałe w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:17:05.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:17:05
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-04-27
Opublikowane przez: Robert Dzienniak