MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY W RADKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.

 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2013/561/akt.pdf

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:24:15.
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Radków2.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:21:05.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:21:05
Opublikowane przez: Robert Dzienniak