Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY W RADKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.

 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2013/561/akt.pdf

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:24:15.
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Radków2.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:21:05.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:21:05
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Radków 99
29-135
Wójt Gminy
Stanisław Herej
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-41-120
Fax: (+48 34) 35-41-120 w. 21
e-mail: radkow@radkow.ugm.pl