Uchwała nr XXVI/127/2010 ws. procedury uchwalenia budżetu Gminy Radków oraz rodzaju i szczegółowości Uchwały budżetowej. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:27:53.
 Uchwała nr XXVI/128/2010 ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2010 rok. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:30:34 | Data modyfikacji: 2010-03-23 08:54:13.
 Uchwała nr XXVI/129/2010 ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:38:41.
 Uchwała nr XXVI/130/2010 ws. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Radków. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:42:24.
 Uchwała nr XXVI/131/2010 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:45:10.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:45:10
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-01-26
Opublikowane przez: Robert Dzienniak