Uchwała nr XXV/119/2009 ws. Przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ''e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego'' i zabezpieczenia wkładu własnego. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:51:10.
 Uchwała nr XXV/120/2009 ws. Przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ''e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST'' i zabezpieczenia wkładu własnego. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:54:20.
 Uchwała nr XXV/121/2009 ws. ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:56:41.
 Uchwała nr XXV/122/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:58:15.
 Uchwała nr XXV/123/2009 ws. opłaty adiacenckiej. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 14:01:54.
 Uchwała nr XXV/124/2009 ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 14:04:36.
 Uchwała nr XXV/125/2009 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 14:07:02.
 Uchwała nr XXV/126/2009 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 14:08:24.

Zobacz:
 Sesja nr XX z dnia 2009-06-16 .  Sesja nr XXI z dnia 2009-08-25 .  Sesja nr XXII z dnia 2009-09-29 .  Sesja nr XXIII z dnia 2009-11-03 .  Sesja nr XXIV z dnia 2009-11-24 .  Sesja nr XXV z dnia 2009-12-30 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-22 14:08:24
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2009-12-30
Opublikowane przez: Robert Dzienniak