Uchwała nr XXI/102/2009 zmieniająca uchwałę ws. wyodrębnienia w budżecie gminy na 2009r. środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:41:23.
 Uchwała nr XXI/103/2009 ws. przystąpienia Gminy Radków do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka pn. ''Między Nidą a Pilicą'' oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Kaczmarkowi - Radnemu Gminy do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna GrupaRybackapn. ''Między Nidą a Pilicą''. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:44:47.
 Uchwała nr XXI/104/2009 ws. pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii drogii gminnej przez ich wyłączenie z użytkowania i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:47:22.
 Uchwała nr XXI/105/2009 ws. przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą ''Aktywna integracja w Gminie Radków" współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:51:22.
 Uchwała nr XXI/106/2009 ws. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,zasiłki celowe i zasiłki okresowe. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:54:28.
 Uchwała nr XXI/107/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r. 2009-08-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:56:06.

Zobacz:
 Sesja nr XX z dnia 2009-06-16 .  Sesja nr XXI z dnia 2009-08-25 .  Sesja nr XXII z dnia 2009-09-29 .  Sesja nr XXIII z dnia 2009-11-03 .  Sesja nr XXIV z dnia 2009-11-24 .  Sesja nr XXV z dnia 2009-12-30 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:56:06
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2009-08-25
Opublikowane przez: Robert Dzienniak