L.p.Strona (dział)Odwiedzin
12016 r26438
22018 r.12662
32015 r.5700
4Plan postępowań o udzieleniu zamówień4920
5Wolne stanowiska pracy4614
6Urząd Gminy4073
7Uchwały Rady3819
8Oświadczenia majątkowe3690
9Informacje bieżące3554
10Zagospodarowanie przestrzenne3518
11Obwieszczenia3480
12Dane3472
13Komunikaty3384
14Zarządzenia Wójta3353
15Gmina3227
16Komisje Rady2819
17Rada Gminy2818
18Podatki i opłaty2814
19Budżet2795
20Załatwianie spraw2776
21Wójt2700
22Mienie gminy2695
23Jednostki organizacyjne2608
24Informacje o środowisku2593
252016 r.2550
26Pozostałe2500
27Statut Gminy2489
28Sesje Rady2323
29Strategia rozwoju2303
30Pobierz2213
31Informacje nieudostępnione2194
32Instrukcja obsługi2187
33WYBORY2163
34Wybory samorządowe2143
35Przetarg Nr 1/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie2137
36Radni2128
372016 r.2107
38Redakcja Biuletynu2083
39Wyszukiwarka2068
40Pracownicy Urzędu Gminy2052
412015 r.2037
42Stowarzyszenia i związki członkowskie2032
43Przetarg Nr 2/2014 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Radków-Stawy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków"1999
44Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 1982
45Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska1968
46Realizacja Zadania Publicznego1919
47Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1897
48Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1895
49INICJATYWA LOKALNA1882
50Dziennik Ustaw1873
51KARTA DUŻEJ RODZINY1821
521764
53Przetargi1729
542014 r.1727
551713
56Obwieszczenia Wójta1699
57Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników1688
58Zamówienia publiczne1676
592010 r.1670
602016 r.1639
61Decyzje1624
622009 r.1590
632016 r.1574
64Przetarg nr 6/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków1557
6520131552
66Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie1550
672017 r.1525
682014 rok1523
692016 r.1515
702011 r.1511
712012 rok1510
722015 r.1464
732014 r1464
74Regulamin1452
75Kontrole zewnętrzne1422
76Kontrole1413
772015 r.1392
78Referat Organizacyjny1386
792016 r1367
80Deklaracje i informacje podatkowe1364
81Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze1324
82KOMUNIKAT nr 1/20101319
83Szkoły1319
84Referat Finansowo- Budżetowy1308
85Ewidencje i rejestry1301
862015 r.1279
872016 r.1276
88Porządek obrad1272
892014 r.1268
902017 r.1251
91Urząd Stanu Cywilnego1241
92Uchwały1236
93Poprzednie1212
94Gminna Biblioteka Publiczna1212
95Miejsce zagospodarowania odpadów1211
962014 r.1210
97Przetarg Nr 2/2016 „Przebudowa dróg lokalnych w Świerkowie, Kossowie, Krasowie, Sulikowie, Radkowie, Dzierzgowie, Bałkowie”.1208
98Przetarg nr 4/2013 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzgów, Chycza1203
99Przetarg Nr 1/2016 Przebudowa dróg lokalnych w Chyczy, Dzierzgowie, Bałkowie, Kossowie1199
1002015 r.1198
1012014 r.1186
1022011 r.1177
103Sołectwa1175
104Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1167
1052010 r.1166
106Przetarg nr 7/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1157
1072011 r.1157
108Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1156
109Komunikat CEIDG1155
110Przetarg Nr 3 "Wymiana kotłów w kotłowni w Zespole Szkół w Radkowie i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na ekologiczne ogrzewanie kotłami na pellet z biomasy"1154
1112012 r.1152
112Rejestr działalności regulowanej1145
11320131144
1142015 r.1138
1152009 r.1137
116Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r.1133
1172017 r.1128
118Referat Spraw Obywatelskich1128
119Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych1125
1202011 r.1124
1212009 r.1119
122Przetarg Nr 4/2015"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"1114
123Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-091111
1242015 r.1105
1252012 r.1105
126Publicznie dostępny wykaz o środowisku1098
127Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych1094
128Oferty1090
1292009 r.1087
1302013 r.1084
1312012 rok1084
132Programy i regulaminy1079
133Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r.1078
1342001 r.1078
1352010 r.1077
1362009 r.1076
137Sesja Nr X II z dnia 2011-01-241074
138Poziom recyklingu1073
13920121070
1402010 r.1069
1412014 r - Koniec Kadencji1066
1422014 r1065
1432000 r.1065
144Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.1065
1452014 r.1063
14620131062
1472015 r.1059
148Wybory Samorządowe 20101059
149Dzierzgów1057
15020131055
151Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1055
152Wybory Samorządowe 20141055
1532011 r.1052
154Przetarg Nr 5/2014 Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków - Chlewice oraz Radków - Dzierzgów1050
155Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r.1044
1562005 r.1044
157Postanowienia1044
158Przetarg Nr 1/2014 Zakup energii elektrycznej: 1. na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Radków, 2. obiektów Gminy Radków.1043
1592004 r.1040
1602017 r.1039
1612012 rok1039
162Bałków1038
1632010 r.1038
1642002 r.1037
1652003 r.1035
166IV kwartał1035
167Bieganów1035
168Przetarg Nr 2/2013 Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do internetu w wyremontowanych pomieszczeniach DK w Radkowie1031
169Sprawozdania roczne1028
1702008 r.1028
171Wybory Parlamentarne 20151027
172Karty typu A1027
1732016 r.1026
17420131022
175Opinie RIO1022
176Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r.1022
177Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r.1021
178Sulików1018
179Brzeście1017
1802006 r.1017
181Przetarg nr 5/20131015
182Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.1014
183Nowiny - Dębnik1012
18420101012
185Chycza1010
186Wybory Parlamentarne 20111009
1872011 r.1008
1882007 r.1002
189Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r.1001
1902018 r.999
1912010 r. - koniec kadencji999
1922011r.996
193Przetarg Nr 5/2015 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000 zł995
1942018 r.995
195Nowa kadencja 2010-2014991
1962014 r991
197Ogłoszenia990
198Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.989
1992010 r.989
2002016 r.986
2012012r.985
2022013r.984
203Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.983
204Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r.983
205Przetarg Nr 3/2014 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 151 000 zł"981
206Krasów980
207Wbory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015979
208Przetarg Nr 7/2015 Zakup energii elektrycznej: na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Radków oraz obiektów Gminy Radków.975
209Przetarg Nr 6/2015 Ubezpieczenie mienia Gminy Radków975
2102010973
211Kossów972
2122015 r.971
213Przetarg Nr 4/2014 poniżej 30 000 euro na dostawą sukcesywną kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplanowaniem w 2014 r.968
214Przetarg Nr 7/2014 poniżej 30 000 euro „Rozbudowa infrastruktury publicznej i rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Chycza, Bieganów, Dzierzgów” 966
215Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r.965
216Świerków965
217Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.962
218I Kwartał962
219Przetarg Nr 1/2010962
220Przetarg Nr 10/2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów- Kossów Kolonia dł. 1.23 km szer. 3,5 m961
221Wnioski961
2222012 r.961
223Przetarg Nr 6/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.959
2242009 r.957
225Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r.956
226Przetarg Nr 3/2013 955
227Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r.954
228Przetarg Nr 10/2014 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków953
229Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r952
230Karty typu B950
231Radków947
232Przetarg Nr 8/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.947
233Skociszewy946
234Karty typu F943
235III kwartał943
236I kwartał941
237Opinie RIO940
2382015 r937
239Przetarg Nr 1/2012937
240Uchwały obowiązujące w 2016 r936
241 Przetarg nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000 zł936
242Ewidencja działalności gospodarczej936
243Zarządzenia Wójta936
244Przetarg Nr 9/2014 poniżej 30 000 euro "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów - Kossów Kolonia"935
245Sesja Nr XX z 2012-12-28934
246Ojsławice932
247Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09931
248Przetarg nr 8/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków 930
249I kwartał929
250Sesja Nr XIII z dnia 2012-03-06926
251Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.926
2522012r.923
2532014 r.922
2542014 r - Koniec Kadencji920
255Sesja Nr XIV z 2012-04-24920
256Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Radków z dnia 20.10.2014 919
257Opinie RIO919
258Karty typu H918
259Sesja Nr XIX z 2012-11-27917
260Sesja nr IV z dnia 2011-02-15912
261Przetarg 5/2012912
262Przetarg Nr 4/2011911
263Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07910
264Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27910
265Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.909
266Kwilina909
267Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r.909
268Przetarg Nr 2 "Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów oraz pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałych odpadów komunalnych"poniżej 30 000 euro907
269Przetarg nr 1906
270Przetarg Nr 12/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 000 zł 905
271III kwartał 2012902
272Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.902
2732011901
274Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.900
275Przetarg Nr 6/2011900
276Przetarg Nr 2/2011899
277Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.896
278Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28896
279Sesja nr XXV z dnia 2009-12-30895
2802017 r.894
281Przetarg Nr 2/2010893
282Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28892
283Inrormacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków 891
284III kwartał890
285Przetarg Nr 1/2011889
286Sesja Nr XVIII z 2012-10-16889
2872010 r. - koniec kadencji888
288Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r888
289Sprawozdania roczne888
290Przetarg 4/2012886
291Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r886
292II kwartał885
293Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r.885
2942013 r.885
295Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19884
296I kwartał884
297Przetarg 3/2012883
298Sprawozdania roczne883
299Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29882
300Sesja Nr XV z 2012-06-19882
301Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.881
3022012881
3032004 r.880
3042013878
305Sesja nr XX z dnia 2009-06-16878
306Oferty877
307Przetarg Nr 3/2011877
308Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.876
309Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29875
3102009 r.874
311IV kwartał873
3122010 r.871
313Sesja Nr X z dnia 2011-11-29869
314Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.869
315I kwartał868
316I kwartał867
317II Kwartał866
318Sesja nr XXI z dnia 2009-08-25865
319Przetarg Nr 7/2011865
320Sesja nr II z dnia 2010-12-06865
321 Informacja o wyniku naboru865
3222011r.864
323Przetarg Nr 5/2011862
324Sesja Nr V z dnia 2011-03-30861
325II kwartał861
3262010 r.860
327Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.860
328Przetarg dostawa oleju opałowego do Zespołu SZkół w Radkowie858
329Sesja nr XXIII z dnia 2009-11-03857
330Sesja nr XXII z dnia 2009-09-29856
331Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.856
332Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.855
333II kwartał854
3342011r.853
335Przetarg Nr 11/2013 - ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków852
336Sprawozdania Roczne850
337Karty typu E848
338Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31846
3392013 r.844
340Dostęp dla osób niepełnosprawnych843
341II kwartał843
3422012r.843
3432012r.843
344Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.842
3452010 r.839
346REJESTRY839
347Karty typu I838
348Karty typu D838
349Karty typu C836
350Narodowy Spis Powszechny836
3512009 r.836
352Sesja nr XXIV z dnia 2009-11-24836
353Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30835
354Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18834
3552008 r.833
3562013r.832
357III kwartał832
358Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.830
3592015 r.830
360III Kwartał828
361I Półrocze827
3622014 r827
363I kwartał826
364Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.825
365Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26823
366Informacja o wynikach naboru_2012823
367Karty typu G822
368Ogłoszenie o naborze821
3692007 r.819
370Przetarg 2/2012815
371II Półrocze815
3722005 r.812
3732006 r.812
374Sesja Nr XVI z 2012-09-04811
3752014 r.808
376Zamówienie którego wartość szacunkowa netto nie przekracza 30 000 euro - "Udzielenie i obsługa kredyty bankowego długoterminowego w wysokości 543 000,00 zł"806
377II kwartał804
3782011r.804
379Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.803
380II kwartał803
381Sesja nr I z dnia 2010-12-01797
382III kwartał794
383III kwartał791
384Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.791
385Sesja nr III z dnia 2010-12-28782
386III kwartał776
387Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r.771
388I kwartał756
389Opinie RIO755
3902017 r.755
3912017 r.741
392Uchwały obowiązujace na 2017 rok734
393Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy729
394Kontrola Zarządcza718
395Kontrola wewnetrzna713
396Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r.705
397Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r.695
398II kwartał693
399Wybory samorządowe 2018683
4002016676
4012017667
402IV kwartał663
4032017 r.662
4042016660
4052015643
4062015633
4072013631
4082012626
4092017620
4102012609
4112011605
4122014601
4132018 r.591
414Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r.579
415Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r.579
416Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r.575
417Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r.572
418Zapytanie ofertowe 496
419Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m² 491
4202017 r.488
421Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.474
422Rejestr Instytucji Kultury472
423Sprawozdania roczne471
4242018 r.471
425Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r.463
426Wniosek o usuwanie azbestu404
4272018 r.367
4282018 r.340
429Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660320
4302018 r.313
4312018 r.311
432OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH306
4332018 r.300
434Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660298
435Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP272
4362018 r.254
437Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r.253
438Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy . 229
439I kwartał225
440Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r.213
4412018 r.194
4422018 r.187
443Uchwały obowiązujace na 2018 r.168
444Opinie RIO164
445Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r.144
446II kwartał126
447Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r.118
448Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r.115
449III kwartał107
450Sprawozdania roczne88
451Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r.26
452Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r.24
453KLAUZULE14