L.p.Strona (dział)Odwiedzin
12016 r26601
22018 r.15510
32015 r.5936
4Plan postępowań o udzieleniu zamówień5109
5Wolne stanowiska pracy4976
6Urząd Gminy4315
7Uchwały Rady4230
8Oświadczenia majątkowe4045
9Informacje bieżące3838
10Zagospodarowanie przestrzenne3780
11Obwieszczenia3773
12Dane3734
13Komunikaty3680
14Zarządzenia Wójta3663
15Gmina3473
16Rada Gminy3140
17Komisje Rady3132
18Załatwianie spraw3118
19Podatki i opłaty3042
20Budżet3001
21Wójt2953
22Mienie gminy2902
23Jednostki organizacyjne2805
24Informacje o środowisku2796
25Statut Gminy2711
262016 r.2677
27Pozostałe2673
28Sesje Rady2672
29Strategia rozwoju2461
30Pobierz2388
31Radni2364
32Informacje nieudostępnione2361
33Instrukcja obsługi2348
34WYBORY2345
35Przetarg Nr 1/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie2319
36Wybory samorządowe2318
37Pracownicy Urzędu Gminy2249
38Redakcja Biuletynu2242
392016 r.2238
40Wyszukiwarka2237
41Przetarg Nr 2/2014 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Radków-Stawy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków"2215
42Stowarzyszenia i związki członkowskie2205
432015 r.2178
44Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska2149
45Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2100
46Realizacja Zadania Publicznego2084
47Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2070
48INICJATYWA LOKALNA2065
49Dziennik Ustaw2026
50Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2019
51KARTA DUŻEJ RODZINY2004
52Zamówienia publiczne1961
531924
54Przetargi1909
551901
56Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników1861
572014 r.1855
58Obwieszczenia Wójta1853
592010 r.1825
602016 r.1765
61Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie1758
622009 r.1739
63Decyzje1720
642016 r.1709
652017 r.1705
66Przetarg nr 6/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków1696
6720131688
682014 rok1667
692012 rok1655
702011 r.1654
712016 r.1628
722015 r.1593
73Kontrole1580
742014 r1575
75Regulamin1569
76Kontrole zewnętrzne1549
77Referat Organizacyjny1529
78Deklaracje i informacje podatkowe1527
792015 r.1523
80Porządek obrad1490
812016 r1486
82KOMUNIKAT nr 1/20101443
83Referat Finansowo- Budżetowy1431
84Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze1429
85Szkoły1422
86Ewidencje i rejestry1419
872017 r.1413
882014 r.1407
892015 r.1404
902016 r.1400
91Uchwały1385
92Urząd Stanu Cywilnego1362
93Przetarg nr 4/2013 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzgów, Chycza1339
94Poprzednie1333
95Przetarg Nr 2/2016 „Przebudowa dróg lokalnych w Świerkowie, Kossowie, Krasowie, Sulikowie, Radkowie, Dzierzgowie, Bałkowie”.1333
962014 r.1332
97Miejsce zagospodarowania odpadów1331
98Przetarg Nr 1/2016 Przebudowa dróg lokalnych w Chyczy, Dzierzgowie, Bałkowie, Kossowie1327
992011 r.1324
1002015 r.1322
101Gminna Biblioteka Publiczna1321
1022018 r.1321
1032014 r.1315
104Sołectwa1312
105Przetarg nr 7/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1301
1062010 r.1295
10720131292
108Przetarg Nr 3 "Wymiana kotłów w kotłowni w Zespole Szkół w Radkowie i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na ekologiczne ogrzewanie kotłami na pellet z biomasy"1289
109Rejestr działalności regulowanej1286
110Komunikat CEIDG1286
1112009 r.1283
112Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1282
1132012 r.1274
114Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1274
1152011 r.1263
116Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r.1262
1172015 r.1262
118Przetarg Nr 4/2015"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"1255
119Referat Spraw Obywatelskich1252
120Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych1248
1212017 r.1240
1222012 r.1238
1232009 r.1236
1242018 r.1235
1252011 r.1234
126Publicznie dostępny wykaz o środowisku1233
127Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-091231
1282015 r.1224
129Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych1218
130Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r.1211
1312013 r.1206
132Programy i regulaminy1206
1332001 r.1202
1342012 rok1200
135Oferty1200
1362010 r.1197
1372009 r.1192
138Poziom recyklingu1192
1392010 r.1191
1402009 r.1190
1412014 r - Koniec Kadencji1189
1422000 r.1186
143Przetarg Nr 5/2014 Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków - Chlewice oraz Radków - Dzierzgów1186
144Sesja Nr X II z dnia 2011-01-241186
1452015 r.1182
14620121181
14720131180
148Przetarg Nr 1/2014 Zakup energii elektrycznej: 1. na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Radków, 2. obiektów Gminy Radków.1177
1492014 r1176
1502014 r.1175
151Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.1172
15220131172
153Dzierzgów1171
154Bieganów1171
155Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1168
156Wybory Samorządowe 20101167
157Przetarg Nr 2/2013 Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do internetu w wyremontowanych pomieszczeniach DK w Radkowie1167
1582011 r.1167
159Sprawozdania roczne1164
160Wybory Samorządowe 20141163
1612012 rok1160
1622005 r.1160
163Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r.1159
164Bałków1157
1652017 r.1157
1662004 r.1155
167Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r.1155
168Wybory Parlamentarne 20151154
1692002 r.1153
170Karty typu A1153
171Postanowienia1152
1722010 r.1151
1732003 r.1145
17420131145
175IV kwartał1143
176Opinie RIO1142
177Sulików1140
178Przetarg Nr 5/2015 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000 zł1139
179Brzeście1139
1802016 r.1138
181Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r.1136
1822008 r.1132
1832006 r.1129
184Przetarg nr 5/20131129
1852010 r. - koniec kadencji1127
186Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.1127
187Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r.1127
188Nowiny - Dębnik1125
189Wybory Parlamentarne 20111124
19020101121
191Chycza1119
192Nowa kadencja 2010-20141119
193Przetarg Nr 6/2015 Ubezpieczenie mienia Gminy Radków1119
194Przetarg Nr 7/2015 Zakup energii elektrycznej: na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Radków oraz obiektów Gminy Radków.1118
1952007 r.1115
196Przetarg Nr 3/2014 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 151 000 zł"1113
1972011 r.1113
1982011r.1113
1992010 r.1112
2002016 r.1110
201Krasów1110
202Przetarg Nr 7/2014 poniżej 30 000 euro „Rozbudowa infrastruktury publicznej i rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Chycza, Bieganów, Dzierzgów” 1106
203Ogłoszenia1101
204Przetarg Nr 6/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.1100
2052014 r1099
206Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.1099
2072013r.1099
2082012r.1098
209Wnioski1098
210Przetarg Nr 10/2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów- Kossów Kolonia dł. 1.23 km szer. 3,5 m1098
211Przetarg Nr 3/2013 1097
212Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r.1096
213Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r.1095
214Przetarg Nr 1/20101095
215Przetarg Nr 4/2014 poniżej 30 000 euro na dostawą sukcesywną kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplanowaniem w 2014 r.1093
216Kossów1090
217Przetarg Nr 8/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.1088
2182015 r.1087
219Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.1087
220Świerków1085
221Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r.1084
22220101082
223Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r1080
224Wbory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20151079
225Przetarg Nr 10/2014 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków1074
226Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.1074
2272012 r.1072
228Przetarg Nr 1/20121070
229 Przetarg nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000 zł1070
230I Kwartał1068
231Skociszewy1068
232Radków1067
233Karty typu B1061
234Przetarg Nr 9/2014 poniżej 30 000 euro "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów - Kossów Kolonia"1060
2352009 r.1059
236Zarządzenia Wójta1059
2372017 r.1057
238Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r.1055
239Karty typu F1053
240Sesja Nr XX z 2012-12-281052
241Ewidencja działalności gospodarczej1052
242Przetarg nr 8/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków 1049
243Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Radków z dnia 20.10.2014 1047
244Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.1046
245Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-091043
246Przetarg 5/20121043
247Przetarg Nr 4/20111042
248Opinie RIO1041
249Przetarg Nr 12/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 000 zł 1040
250I kwartał1040
251Ojsławice1040
252Przetarg nr 11038
253III kwartał1037
254Uchwały obowiązujące w 2016 r1035
255Sesja Nr XIV z 2012-04-241034
256Sesja nr IV z dnia 2011-02-151034
2572015 r1033
2582014 r.1033
259Sesja Nr XIII z dnia 2012-03-061033
260Karty typu H1033
261Sesja Nr XIX z 2012-11-271031
262Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-271030
2632014 r - Koniec Kadencji1030
264I kwartał1030
265Przetarg Nr 2/20111028
2662012r.1028
267Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.1028
268Przetarg Nr 2 "Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów oraz pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałych odpadów komunalnych"poniżej 30 000 euro1027
269Przetarg Nr 6/20111026
270Kwilina1023
27120111022
272Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-281022
273Opinie RIO1021
274Przetarg Nr 1/20111020
275Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r.1020
276Przetarg Nr 2/20101020
277Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.1019
278Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.1017
279Sesja Nr VI z dnia 2011-06-071016
280III kwartał 20121012
281Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-191010
282Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.1009
283Przetarg 4/20121009
284Sprawozdania roczne1008
285Przetarg Nr 3/20111007
286Sesja nr XXV z dnia 2009-12-301006
2872010 r. - koniec kadencji1005
288Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.1005
289Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r.1005
290Sesja Nr XVIII z 2012-10-161003
291Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r1001
29220131001
293Sesja Nr VII z dnia 2011-06-281001
294Przetarg Nr 7/20111000
295Przetarg 3/2012999
296Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r998
297Przetarg Nr 5/2011996
298Inrormacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków 995
299III kwartał995
300II kwartał994
301REJESTRY994
302Sesja Nr XV z 2012-06-19994
303Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.993
304IV kwartał993
305Sesja nr XX z dnia 2009-06-16993
306Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29992
307I kwartał990
308Sprawozdania roczne990
3092012990
310Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.989
311Sesja nr XXI z dnia 2009-08-25988
3122009 r.988
3132013 r.988
314Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.985
315Przetarg Nr 11/2013 - ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków985
3162010 r.984
317II Kwartał982
3182004 r.982
319Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29982
3202010 r.980
321Sesja nr II z dnia 2010-12-06980
322I kwartał977
323Oferty976
324II kwartał974
325Przetarg dostawa oleju opałowego do Zespołu SZkół w Radkowie973
326Sesja Nr X z dnia 2011-11-29971
327Sesja nr XXIII z dnia 2009-11-03971
328I kwartał970
329Sesja nr XXII z dnia 2009-09-29969
330 Informacja o wyniku naboru967
331Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.966
332Sesja Nr V z dnia 2011-03-30966
3332011r.965
334Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.965
335II kwartał964
336II kwartał964
3372010 r.962
338Karty typu E961
339Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.961
3402011r.960
341Karty typu D959
342Sprawozdania Roczne958
343Sesja nr XXIV z dnia 2009-11-24953
3442008 r.953
345Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31953
346Zamówienie którego wartość szacunkowa netto nie przekracza 30 000 euro - "Udzielenie i obsługa kredyty bankowego długoterminowego w wysokości 543 000,00 zł"949
3472013 r.949
3482012r.948
349Dostęp dla osób niepełnosprawnych947
350III Kwartał946
3512009 r.945
352Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18944
353III kwartał943
354Karty typu I943
355Karty typu C943
356Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.942
3572015 r.942
358Narodowy Spis Powszechny941
3592012r.940
360Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30940
3612013r.939
362I Półrocze938
363Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.936
364Przetarg 2/2012935
365Karty typu G935
3662014 r932
3672005 r.929
368Informacja o wynikach naboru_2012928
369Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26928
3702007 r.927
371I kwartał926
372II Półrocze925
373Ogłoszenie o naborze923
3742014 r.920
375III kwartał920
376Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.919
377II kwartał914
378Sesja Nr XVI z 2012-09-04912
379II kwartał908
380Sesja nr III z dnia 2010-12-28902
381Sesja nr I z dnia 2010-12-01901
3822006 r.900
383Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.896
3842011r.896
385Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r.888
386III kwartał887
387III kwartał883
3882017 r.875
389Opinie RIO869
390I kwartał860
3912017 r.855
392Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy851
393Uchwały obowiązujace na 2017 rok847
394Wybory samorządowe 2018846
395Kontrola Zarządcza833
396Kontrola wewnetrzna825
397Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r.817
398II kwartał810
399Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r.810
4002017 r.792
4012018 r.782
4022017776
4032016775
404IV kwartał770
4052017761
4062016758
407Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r.743
4082015740
4092015738
410Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r.728
4112012719
412Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r.719
4132013717
4142018 r.715
4152012707
4162011703
4172014697
418Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r.690
419Zapytanie ofertowe 620
420Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m² 609
421Sprawozdania roczne607
422Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.593
4232017 r.590
4242018 r.584
4252018 r.582
426Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r.579
427Rejestr Instytucji Kultury577
4282018 r.565
429Wniosek o usuwanie azbestu533
4302018 r.480
431OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH478
432Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660436
4332018 r.416
434Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660413
435Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy . 400
4362018 r.386
437Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP374
4382018 r.360
439Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r.348
4402018 r.328
441Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r.328
442I kwartał326
443Opinie RIO278
444Uchwały obowiązujace na 2018 r.260
445Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r.244
446II kwartał228
447Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r.225
448Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r.218
449III kwartał205
450Sprawozdania roczne198
451Interpretacje157
452Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków”140
453Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r.140
454Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r.137
455Posiedzenia Komisji105
456Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r.103
457KLAUZULE97
458Protokoły z głosowań83
4592019r.79
460Interpretacje podatkowe78
461Interpelacje77
462Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r.74
463Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r.69
464Petycje66
465Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r.64
466Konsulatacje społeczne54
467Komunalizacja mienia49
468201845
4692019 r.44
470201940
471201930
472201830
473Uchwały obowiązujące w 2019 r.26
4742019 r.9