L.p.Strona (dział)Odwiedzin
12016 r26148
22015 r.5154
32018 r.4878
4Plan postępowań o udzieleniu zamówień4565
5Urząd Gminy3643
6Wolne stanowiska pracy3599
7Uchwały Rady3348
8Oświadczenia majątkowe3170
9Informacje bieżące3020
10Dane2986
11Zagospodarowanie przestrzenne2970
12Zarządzenia Wójta2937
13Obwieszczenia2928
14Komunikaty2812
15Gmina2789
16Rada Gminy2482
17Budżet2426
18Podatki i opłaty2399
19Mienie gminy2353
202016 r.2350
21Jednostki organizacyjne2311
22Wójt2310
23Komisje Rady2250
24Załatwianie spraw2228
25Informacje o środowisku2222
26Pozostałe2159
27Statut Gminy2127
28Strategia rozwoju2027
29Sesje Rady1971
30Instrukcja obsługi1945
31Informacje nieudostępnione1895
32Redakcja Biuletynu1840
332016 r.1806
34Radni1793
35Stowarzyszenia i związki członkowskie1788
36Wyszukiwarka1779
37Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 1767
382015 r.1758
39WYBORY1734
40Pracownicy Urzędu Gminy1730
41Przetarg Nr 1/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie1730
42Pobierz1669
43Realizacja Zadania Publicznego1637
44Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1632
45Dziennik Ustaw1604
46Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1603
47INICJATYWA LOKALNA1588
48Wybory samorządowe1586
49Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska1580
50KARTA DUŻEJ RODZINY1551
511492
522014 r.1491
53Przetarg Nr 2/2014 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Radków-Stawy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków"1486
54Decyzje1431
552016 r.1412
561406
57Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników1404
582010 r.1399
59Przetargi1389
602016 r.1384
61Obwieszczenia Wójta1384
62Przetarg nr 6/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków1319
632016 r.1297
642015 r.1292
6520131292
662014 r1290
672009 r.1274
682014 rok1260
692011 r.1251
70Regulamin1249
712012 rok1221
72Kontrole zewnętrzne1205
73Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie1189
74Referat Organizacyjny1179
75Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze1172
762016 r1170
772017 r.1154
782015 r.1144
79Kontrole1138
80Szkoły1137
81Ewidencje i rejestry1133
82Deklaracje i informacje podatkowe1131
83Referat Finansowo- Budżetowy1129
842015 r.1097
852016 r.1092
86KOMUNIKAT nr 1/20101059
87Porządek obrad1053
882014 r.1045
89Urząd Stanu Cywilnego1041
902017 r.1027
91Poprzednie1019
92Uchwały1016
93Przetarg Nr 1/2016 Przebudowa dróg lokalnych w Chyczy, Dzierzgowie, Bałkowie, Kossowie1014
942014 r.1008
952015 r.1008
96Gminna Biblioteka Publiczna1002
97Sołectwa999
98Komunikat CEIDG985
99Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi981
100Przetarg Nr 3 "Wymiana kotłów w kotłowni w Zespole Szkół w Radkowie i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na ekologiczne ogrzewanie kotłami na pellet z biomasy"975
101Przetarg Nr 2/2016 „Przebudowa dróg lokalnych w Świerkowie, Kossowie, Krasowie, Sulikowie, Radkowie, Dzierzgowie, Bałkowie”.971
102Miejsce zagospodarowania odpadów970
103Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 958
104Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r.958
1052014 r.956
1062015 r.955
1072009 r.950
108Referat Spraw Obywatelskich948
1092011 r.947
110Przetarg nr 4/2013 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzgów, Chycza937
1112012 rok932
1122010 r.932
1132013929
1142012 r.927
115Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych925
1162011 r.920
1172009 r.920
1182015 r.913
119Publicznie dostępny wykaz o środowisku910
120Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09906
121Przetarg nr 7/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy906
122Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych901
1232012899
1242014 r.897
1252009 r.897
1262013 r.896
127Rejestr działalności regulowanej896
128Programy i regulaminy895
129Poziom recyklingu892
1302011 r.892
1312014 r891
1322001 r.889
1332000 r.889
1342012 r.887
135Oferty887
1362011 r.884
137Przetarg Nr 4/2015"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"881
138Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r.880
1392015 r.879
1402008 r.877
141Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy877
142Przetarg Nr 1/2014 Zakup energii elektrycznej: 1. na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Radków, 2. obiektów Gminy Radków.877
143Dzierzgów876
1442013875
1452010 r.875
1462009 r.870
1472017 r.869
1482002 r.869
149Postanowienia869
150Przetarg Nr 2/2013 Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do internetu w wyremontowanych pomieszczeniach DK w Radkowie867
151Opinie RIO865
152Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r.864
1532010 r.864
1542016 r.864
1552013862
1562010 r.860
157Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.859
158Sesja Nr X II z dnia 2011-01-24858
159Zamówienia publiczne856
160Wybory Samorządowe 2014856
161Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r.856
1622006 r.854
1632010854
164Bałków853
1652012 rok847
166IV kwartał844
167Przetarg Nr 5/2014 Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków - Chlewice oraz Radków - Dzierzgów844
1682013843
1692014 r - Koniec Kadencji842
170Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.839
1712004 r.838
1722003 r.837
173Chycza836
1742011 r.834
175Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r.834
176Wybory Parlamentarne 2015830
177Wybory Samorządowe 2010830
178Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r.830
1792017 r.830
180Brzeście828
1812016 r.826
182Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r.825
183Karty typu A821
184Sprawozdania roczne821
1852010 r.820
1862007 r.820
187Bieganów820
188Wbory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015819
1892012r.814
1902012 r.814
191Nowiny - Dębnik814
192Przetarg Nr 5/2015 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000 zł814
193Krasów813
1942005 r.811
195Wnioski808
196Wybory Parlamentarne 2011808
197Sulików807
198Świerków804
199Ogłoszenia802
200Karty typu B800
201Uchwały obowiązujące w 2016 r796
2022013r.793
2032015 r.792
2042010 r. - koniec kadencji790
205Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r.790
206Nowa kadencja 2010-2014789
2072011r.786
208Przetarg Nr 7/2015 Zakup energii elektrycznej: na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Radków oraz obiektów Gminy Radków.786
209Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.783
210Sesja Nr XIV z 2012-04-24781
2112010780
212Przetarg nr 5/2013777
2132014 r - Koniec Kadencji775
214Skociszewy774
215I kwartał774
216Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.772
2172014 r771
218Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r.770
219Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.769
220Przetarg Nr 1/2010768
221Przetarg Nr 6/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.768
222Ewidencja działalności gospodarczej768
223Przetarg Nr 6/2015 Ubezpieczenie mienia Gminy Radków767
224Kossów765
225Przetarg Nr 10/2014 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków763
226Radków762
227Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r761
228Sesja Nr XIII z dnia 2012-03-06761
229Przetarg nr 8/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków 761
230Opinie RIO759
231I kwartał759
2322012r.759
233Opinie RIO758
234Karty typu F758
235Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r.756
236Przetarg Nr 3/2014 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 151 000 zł"755
237Przetarg Nr 8/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.754
238Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.754
239Sesja Nr XIX z 2012-11-27750
240Przetarg Nr 7/2014 poniżej 30 000 euro „Rozbudowa infrastruktury publicznej i rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Chycza, Bieganów, Dzierzgów” 749
241Sesja nr IV z dnia 2011-02-15749
242Kwilina748
2432011747
244Zarządzenia Wójta747
2452015 r746
246Przetarg Nr 10/2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów- Kossów Kolonia dł. 1.23 km szer. 3,5 m744
247Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09741
248Przetarg Nr 4/2014 poniżej 30 000 euro na dostawą sukcesywną kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplanowaniem w 2014 r.741
249Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.741
250Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r740
251III kwartał 2012739
252Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.739
253Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.738
254Karty typu H737
255I Kwartał737
256Przetarg Nr 4/2011736
257Przetarg Nr 9/2014 poniżej 30 000 euro "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów - Kossów Kolonia"736
258III kwartał736
259Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Radków z dnia 20.10.2014 735
260Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.733
2612009 r.732
262Inrormacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków 731
263Sprawozdania roczne731
264Przetarg Nr 1/2012730
265Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07730
266Sesja Nr XV z 2012-06-19729
267Przetarg Nr 2/2011728
268Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.727
269Przetarg Nr 2 "Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów oraz pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałych odpadów komunalnych"poniżej 30 000 euro726
270Ojsławice724
271Sprawozdania roczne724
2722004 r.723
2732014 r.723
274Przetarg Nr 12/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 000 zł 722
2752011r.721
276Przetarg nr 1720
2772012720
278Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28719
279 Informacja o wyniku naboru719
280Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27718
281 Przetarg nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000 zł717
282Sesja Nr XX z 2012-12-28716
283Oferty716
284Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.715
285Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r.715
286Dostęp dla osób niepełnosprawnych714
287Przetarg Nr 3/2011714
288Przetarg 4/2012713
289I kwartał712
290Przetarg 5/2012712
291Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29712
2922010 r. - koniec kadencji710
293II kwartał710
294Sesja nr XXIII z dnia 2009-11-03710
295II kwartał709
296Przetarg Nr 1/2011709
297Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r708
2982013 r.707
299I kwartał707
300IV kwartał707
301I kwartał706
302Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.706
303Przetarg Nr 2/2010705
304Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r.705
305Sesja nr XXV z dnia 2009-12-30705
306Sesja Nr X z dnia 2011-11-29704
3072010 r.703
308Przetarg 3/2012703
309Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29702
3102010 r.702
311Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.702
312Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19701
313Sesja nr XXIV z dnia 2009-11-24693
314Sesja nr XXII z dnia 2009-09-29693
315Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28693
316Przetarg Nr 7/2011693
317Narodowy Spis Powszechny692
3182014 r690
319II kwartał690
320Przetarg Nr 6/2011690
3212011r.689
322Sesja nr II z dnia 2010-12-06689
323Sesja nr XXI z dnia 2009-08-25687
324Sprawozdania Roczne687
3252015 r.687
326Karty typu E687
327Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.687
328Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30686
329Sesja Nr V z dnia 2011-03-30686
330III kwartał684
331Przetarg Nr 3/2013 684
332II kwartał683
333III kwartał682
334Sesja nr XX z dnia 2009-06-16682
3352013682
336III Kwartał680
337II Kwartał680
338Karty typu D679
339Przetarg Nr 5/2011678
340Karty typu I677
341I kwartał677
342Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.677
3432009 r.674
344Karty typu C674
345Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18674
3462013r.673
347Sesja Nr XVIII z 2012-10-16672
348Przetarg Nr 11/2013 - ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków672
349Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31672
350Karty typu G671
351Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.671
3522009 r.671
3532012r.669
3542014 r.669
355I Półrocze669
356Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26669
3572006 r.668
358Przetarg dostawa oleju opałowego do Zespołu SZkół w Radkowie668
3592007 r.668
360Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.667
3612010 r.666
362Sesja Nr XVI z 2012-09-04663
363Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.662
3642008 r.662
365II Półrocze661
366Ogłoszenie o naborze661
3672013 r.659
3682011r.658
3692005 r.654
370Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.654
3712012r.654
372Przetarg 2/2012652
373Sesja nr I z dnia 2010-12-01646
374Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.646
375II kwartał643
376III kwartał637
377Sesja nr III z dnia 2010-12-28635
378II kwartał631
379Zamówienie którego wartość szacunkowa netto nie przekracza 30 000 euro - "Udzielenie i obsługa kredyty bankowego długoterminowego w wysokości 543 000,00 zł"631
380Informacja o wynikach naboru_2012625
381III kwartał623
3822017 r.618
383III kwartał604
384REJESTRY596
385Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r.594
386I kwartał593
387Opinie RIO581
3882017 r.569
389Uchwały obowiązujace na 2017 rok556
3902017 r.551
391Kontrola Zarządcza550
392II kwartał539
393Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r.538
394Kontrola wewnetrzna534
395Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r.524
3962016499
3972018 r.489
3982016488
399IV kwartał472
4002013466
4012012464
4022011464
4032014462
4042015460
4052015460
4062012459
4072017459
4082017 r.456
409Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r.433
4102017412
411Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r.350
412Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r.345
413Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy329
414Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r.324
415Rejestr Instytucji Kultury321
416Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r.315
417Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.304
418Zapytanie ofertowe 288
419Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m² 283
4202017 r.281
421Sprawozdania roczne261
422Wniosek o usuwanie azbestu229
4232018 r.194
4242018 r.175
425Wybory samorządowe 2018161
426Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660159
4272018 r.156
428Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660139
429Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP107
430Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r.92
431Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r.69
4322018 r.67
433I kwartał53
4342018 r.49
435Uchwały obowiązujace na 2018 r.40
436OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH12