bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Nr 01/2009 ws. stawek czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach użytkowych oraz od gruntów. 2009-01-21

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:22:27.
 Nr 02/2009 ws. upoważnienia kierownika GOPS Radków. 2009-02-19

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:24:28 | Data modyfikacji: 2011-04-08 10:18:02.
 Nr 03/2009 ws. przygotowania i przewprowadzenia gminnej gry obronnej. 2009-03-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:26:41 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:32:45.
 Nr 04/2009 ws. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Poakcesyjnego Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Radków. 2009-03-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:31:15.
 Nr 05/2009 ws. ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. 2009-04-23

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:54:47.
 Nr 06/2009 ws. powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia określonych spraw gminy. 2009-04-24

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:57:05.
 Nr 07/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-04-29

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:58:20.
 Nr 08/2009 ws. dokoniania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-05-11

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:59:55.
 Nr 09/2009 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych. 2009-05-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:01:53.
 Nr 10/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-05-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:23:03.
 Nr 11/2009 ws. wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Radkowie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-05-28

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:25:33.
 Nr 12/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-06-05

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:28:26.
 Nr 13/2009 ws. zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 01 grudnia 2008 roku. 2009-06-09

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:32:35.
 Nr 14/2009 ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników. 2009-06-10

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:35:27.
 Nr 15/2009 ws. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2009-06-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:38:20.
 Nr 16/2009 ws. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych. 2009-06-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:40:39.
 Nr 18/2009 ws. zakresu oraz sposobu organizacji działania w przydapku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. 2009-06-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:04:13.
 Nr 19/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-06-29

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:06:23.
 Nr 20/2009 ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej. 2009-06-29

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:07:53.
 Nr 22/2009 ws. zasad przydzielania pracownikom środków higieny osobistej i herbaty, środkow ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia, ustalania norm ich przydziału oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze. 2009-07-16

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:10:23.
 Nr 23/2009 ws. powołania komisji egzaminacyjnej. 2009-07-23

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:11:23.
 Nr 24/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-09-11

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:12:55.
 Nr 25/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-07

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:29:41.
 Nr 26/2009 ws. powołania komisji przetargowej. 2009-09-11

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:30:52.
 Nr 27/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-15

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:31:58.
 Nr 28/2009 ws. powołania komisji przetargowej. 2009-09-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:34:14.
 Nr 29/2009 ws. powołania komisji odbiorczej 2009-09-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:45:38 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:13:52.
 Nr 30/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-09-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:01:34 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:14:11.
 Nr 31/2009 ws. organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzenia Kryzysowego. 2009-09-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:05:31 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:14:22.
 Nr 32/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:06:49 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:14:37.
 Nr 33/2009 ws. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków. 2009-10-27

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:08:48 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:14:52.
 Nr 34/2009 ws. powołania komisji odbioru pogwarancyjnego . 2009-10-27

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:26:05 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:15:04.
 Nr 35/2009 ws. powołania komisji odbioru pogwarancyjnego . 2009-10-27

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:28:36 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:15:18.
 Nr 36/2009 ws. przyjęcia projektu budżetu gminy Radków na rok 2010. 2009-11-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:32:58 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:15:32.
 Nr 37/2009 ws. Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2009-11-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:41:28 | Data modyfikacji: 2013-04-24 07:57:45.
 Nr 38/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-12-15

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:43:05 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:17:10.
 Nr 39/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-12-22

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:44:19 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:16:12.
 Nr 40/2009 ws. przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych środków majątkowych. 2009-12-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:46:52 | Data modyfikacji: 2010-05-04 12:16:24.

Zobacz:
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 rok
   2013
   2012 rok
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:46:52
Data modyfikacji: 2010-05-04 12:16:24
Autor: Wójt Gminy Radków
ObowižEzuje od: 2009-12-30
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl