bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:12:48.
 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r. r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:32:48.
 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania dokumentów finansowych dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostkę w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:39:32.
 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. powołania zespołu do realizacji projektu "e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzysci" w Gminie Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:43:51.
 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 5 stycznia 2016 r ws. ustalenia regulaminu naoboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzedzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:47:57 | Data modyfikacji: 2016-02-17 11:48:44.
 Zarządzenie Nr 5A/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 luty 2016 r ws. ustalenia sposobu pobierania opłaty za sporządzenie kopii odpisu dokumentów przez organ podatkowy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:11:02 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:14:37.
 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 lutego 2016 r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:51:58 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:08:50.
 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 lutego 2016 r ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie Czasu "W" na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-02-23 14:58:40 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:08:41.
 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 lutego 2016 r ws. planu kontroli zarządczej w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:17:25 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:07:45.
 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 marca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:16:34.
 Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 24 marca 2016 r ws. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do realizacji świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:22:01.
 Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 24 marca 2016 r ws. udzielenia na wniosek kierownika upoważnienia do prowadzenia postepowania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:24:04.
 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2016 r ws. powołania komisji ds. zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania - formularzy odpisów i zaświadczeń urzędu stanu cywilnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:04:51.
 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016 r ws. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:06:32 | Data modyfikacji: 2016-04-15 09:07:04.
 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:55:20.
 Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:57:50.
 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 kwietnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:59:31.
 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:01:59.
 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2016 r ws. przygotowania i przeprowadzenia gminnego cwiczenia obronnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:33:10.
 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-05-12 14:55:14.
 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 maja 2016 r ws. powołania grupy kontrolnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:11:06.
 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 maja 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 08:48:37 | Data modyfikacji: 2016-06-03 08:50:17.
 Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 czerwca 2016 r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia noboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:03:13 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:04:58.
 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lipca 2016 r. ws. ustalenia norm zuzycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Radków dozadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ststutu jednostek.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 13:14:36 | Data modyfikacji: 2017-08-08 13:15:29.
 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 lipca 2016 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:13:23.
 Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 lipca 2016 r ws. odwołania i powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:23:15.
 Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta gminy w Radkowie z dnia 17.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:33:11.
 Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:22:55 | Data modyfikacji: 2016-07-26 10:23:47.
 Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:35:46.
 Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 lipca 2016 r ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:03:37.
 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 27 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:06:16.
 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:07:51.
 Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 sierpnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:04:43.
 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 września 2016 r ws. powołania komisji konkursowej w ramach zadania Konkurs ekologiczny dotyczący ochrony srodowiska w tym segregacji odpadów w Gminie Radków pn. "Śmieci segregujesz Ziemie ratujesz"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:18:21.
 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 września 2016 r ws. powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:19:57.
 Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 7 września 2016 r. ws. organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:19:24 | Data modyfikacji: 2016-12-30 11:27:21.
 Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 września 2016 r. ws. wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:25:04.
 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 września2016 r. ws. powołania komisji do odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:14:49.
 Zarzadzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 września 2016 r ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:02:40 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:06:22.
 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2016 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:04:19 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:08:54.
 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2016 roku ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 04.01.2016 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:18:44.
 Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2016 r ws. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powolania Komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:21:44.
 Zarzadzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 października 2016 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:27:40 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:40:56.
 Zarzadzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 października 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:29:17.
 Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2016 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowych robót budowlanych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:44:19.
 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 10 listopada 2016 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:07:46 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:25:31.
 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 10 listopada 2016 r. ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2017 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:12:35 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:28:14.
 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 18 listopada 2016 r. ws. kontroli podatkowej u podatników od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na terenie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:40:10.
 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 22 listopada 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:31:06.
 Zarządzenie Nr 48/2016/A Wójta Gminy Radków z dnia 25 listopada 2016 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:33:17.
 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 25 listopada 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:38:03.
 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 16 grudnia 2016 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:48:35.
 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 16 grudnia 2016 r. ws. ustalenia procedury postepowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:32:40.
 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:34:18.
 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:39:20.
 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:51:49 | Data modyfikacji: 2017-01-13 10:04:26.
 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:00:48 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:01:53.
 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Przedszkola Samorządowego dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:04:11.
 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:05:44.

Zobacz:
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 rok
   2013
   2012 rok
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:05:44
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl