bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Informacje o środowisku strona główna 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2013 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2013 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-29 09:29:10.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2014 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2014 rok.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-29 09:30:10.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2015 r.
 analiza - Radków za 2015 rok.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 12:17:40.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2015 r. - korekta
 analiza - Radków za 2015 rok-korekta2.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-06-27 08:20:08 | Data modyfikacji: 2016-06-27 13:58:11.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2016 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:54:17 | Data modyfikacji: 2017-04-28 12:05:32.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2016 r. - korekta
 analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-03 14:35:35.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2017 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 07:59:44.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2018 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-29 09:29:25.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2019 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:40:56.

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Postanowienia
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych
   Rejestr działalności regulowanej
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
   Miejsce zagospodarowania odpadów
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Poziom recyklingu
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   Wniosek o usuwanie azbestu
Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:40:56
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl