bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Informacje o środowisku strona główna 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest


Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Włoszczowa ul. Przedborska (RIPOK)


którym zarządza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa.

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:37:14 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:35:38.

Zobacz:
 Publicznie dostępny wykaz o środowisku .  Obwieszczenia Wójta .  Decyzje .  Postanowienia .  Programy i regulaminy .  Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych .  Rejestr działalności regulowanej .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .  Miejsce zagospodarowania odpadów .  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  .  Poziom recyklingu .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wniosek o usuwanie azbestu . 
Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:37:14
Data modyfikacji: 2016-04-12 14:35:38
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl