bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Zarzadzenie Nr 1 z dnia 31 stycznia 2013r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:59:03.
 Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:08:50 | Data modyfikacji: 2013-04-09 12:13:41.
 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:11:29.
 Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:27:11.
 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:31:57.
 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu Osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie..

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 14:58:38.
 Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-05-06 09:43:00.
 Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-05-06 09:44:42.
 Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Radków z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:08:01 | Data modyfikacji: 2013-07-18 12:08:38.
 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:09:40.
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:10:11 | Data modyfikacji: 2013-07-18 12:10:29.
 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:12:06.
 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:29:59.
 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:31:06 | Data modyfikacji: 2013-07-18 12:32:35.
 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:33:55.
 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania grupy kontrolnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:34:43.
 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 18 lipca 2013 r . w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:46:14 | Data modyfikacji: 2013-09-13 13:55:32.
 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:49:59 | Data modyfikacji: 2013-09-13 13:55:47.
 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:51:30 | Data modyfikacji: 2013-09-13 13:56:02.
 Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:53:03 | Data modyfikacji: 2013-09-13 13:57:47.
 Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:55:03.
 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:59:46.
 Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:03:09.
 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:03:54.
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:06:45.
 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 2 wrzesnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:07:54.
 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:08:40 | Data modyfikacji: 2013-09-13 14:11:02.
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 2 wrzesnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:10:32.
 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 12:12:58.
 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 12:14:10.
 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 12:15:53.
 Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia komunalizacji mienia na terenie gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:50:30 | Data modyfikacji: 2013-10-24 12:51:01.
 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: tworzenia zastepczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:58:55.
 Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: powołania grupy kontrolnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-31 13:59:55.
 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:02:38.
 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2014 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-19 11:55:38 | Data modyfikacji: 2013-11-19 11:56:18.
 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2014 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-19 11:57:20 | Data modyfikacji: 2013-11-19 11:59:55.
 Zarzadzenie Nr 38/2013 z dnia 7 listopada 2013 ws: powołania Komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:55:51.
 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 26 listopada 2013 ws: dokonania zmian w budzecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:58:47 | Data modyfikacji: 2013-12-30 13:10:08.
 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 27 listopada 2013 ws: polityki bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:10:35 | Data modyfikacji: 2013-12-30 13:12:26.
 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 27 listopada 2013 ws: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:20:06.
 Zarządzenie Nr 41/2013/A z dnia 16 grudnia 2013 ws: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:22:22.
 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 20 grudnia 2013 ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:24:31.
 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 23 grudnia 2013 ws: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:32:53.
 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 31 grudnia 2013 ws: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-01-30 10:58:20.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 rok
   2013
   2012 rok
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
Data wprowadzenia: 2014-01-30 10:58:20
Autor: Wójt Gminy Radków
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl