bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Informacje bieżące strona główna 
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o
zakwalifikowaniu do udziału w programie usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
 OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-01-29 10:47:25.
Zmiana terminu składania wniosków_azbest
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-03-13 08:26:40.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PRZEZ MAŁOPOLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.
ODDZIAŁ MIECHÓW Z TERENU GMINY RADKÓW NA II
PÓŁROCZE 2013 ROKU.
 Harmonogram.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-06-27 10:11:12 | Data modyfikacji: 2013-06-27 10:12:17.
INFORMACJA O NOWEJ FORMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA TERENIE GMINY RADKÓW – nieruchomości
zamieszkałe
Zgodnie z dyspozycją znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gminy do końca czerwca 2013 miały obowiązek w drodze przetargu wyłonić przedsiębiorstwo, które zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
W naszej gminie przetarg został zorganizowany na okres 2 lat. Wygrało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Odbiór odpadów będzie się odbywał raz w miesiącu od godz. 6.30 w dniach:
• I czwartek miesiąca miejscowości: Dzierzgów, Bieganów, Ojsławice, Brzeście, Bałków, Radków do szkoły, Sulików
• III czwartek miesiąca miejscowości: Świerków, Kwilina, Kossów, Chycza, Nowiny – Dębnik, Radków do szkoły, Krasów, Skociszewy.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gminaradkow.pl, zakładka informacje bieżące.
Zgodnie z nowo podjętą uchwałą Rady Gminy, uległa zmianie stawka opłaty za wywóz odpadów. Aktualne miesięczne opłaty przedstawiają się następująco:
1. Odpady zbierane w sposób selektywny
– 8,00 zł – gospodarstwo domowe 1-2 osobowe
– 11,00 zł - gospodarstwo domowe 3-5 osobowe
– 15,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób

2. Odpady zbierane w sposób zmieszany
– 12,00 zł – gospodarstwo domowe 1-2 osobowe
– 17,00 zł - gospodarstwo domowe 3-5 osobowe
– 20,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób

Do wyżej wymienionych stawek została wliczona opłata za dzierżawę kosza w wysokości 3,00 zł/miesiąc.
Gospodarstwa, które będą segregować odpady dostaną tylko worki w różnych kolorach. Do worków należy wrzucać wysegregowane odpady w następujący sposób:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
• worek zielony – szkło
• worek niebieski – papier tektura
• worek brązowy – odpady biodegradowalne,
Natomiast te gospodarstwa, które nie będą segregować odpadów otrzymają kosz i worek na wstępną segregację, tak jak praktykowane było to do tej pory. Nieruchomości na których zamieszkuje 6 i więcej osób wyposażone zostaną w pojemniki 240 litrowe, pozostałe nieruchomości w pojemniki 120 litrowe.
Kosze oraz zapełnione worki z wysegregowanymi odpadami należy wystawiać przed posesje w dniach podanych w harmonogramie.
UWAGA!!! Ze względu na zmianę wysokości miesięcznych stawek, właściciele nieruchomości proszeni są o ponowne składanie deklaracji do dnia 31.07.2013 włącznie do pokoju nr 3 Urzędu Gminy
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:56:28.
Harmonogram odbioru odpadów na 2014 r.
 HARMONOGRAM ODBIORU na 2014 ODPADÓW GM. RADKÓW.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-12-30 11:16:38.

Zobacz:
   2011 r.
   2012 rok
   2013
   2014 r.
   2015 r.
   2018 r.
Data wprowadzenia: 2013-12-30 11:16:38
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl