bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 17 stycznia 2012r. ws: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:42:05 | Data modyfikacji: 2012-09-21 08:31:48.
 Zarządzenie nr 2 z 10 lutego 2012 ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:53:22.
 Zarządzenie nr 3 z 10 lutego 2012r. ws: powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:57:47.
 Zarządzenie nr 4 z dnia 30 marca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:04:55.
 Zarządzenie nr 5 z dnia 2 kwietnia 2012r. ws: pobierania opłat za ksero i fax

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:06:40.
 Zarzadzenie nr 6 z dnia 16 kwietnia 2012r ws: powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:07:56.
 Zarzadzenie nr 7 z dnia 16 kwietnia 2012r. ws: kontroli zarządczej na 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:11:56.
 Zarządzenie nr 8 z dnia 16 kwietnia 2012 r. ws: zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:17:17.
 Zarzadzenie nr 9 z dnia 26 kwietnia 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:19:05.
 Zarządzenie nr 10 z dnia 30 kwietnia 2012r. ws: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:52:44 | Data modyfikacji: 2012-09-20 13:44:07.
 Zarządzenie nr 11 z dnia 20 czerwca 2012

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:11:57.
 Zarządzenie nr 12 z dnia 28 czerwca 2012r. ws: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:22:27.
 Zarzadzenie Nr 13 z dnia 28 czerwca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:27:41.
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 czerwca 2012r. ws: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:33:47.
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 17 lipca 2012r. ws: powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:37:20 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:54:42.
 Zarządzenie nr 16 z dnia 17 lipca 2012r. ws: powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:38:55 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:53:39.
 Zarządzenie nr 17 z dnia 27 lipca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:41:52.
 Zarzadzenie Nr 18 z dnia 6 sierpnia 2012r ws: powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 12:43:12.
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 września 2012 r. ws: ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i uzytkowych stanmowiących minie gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-09-20 13:42:47.
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 24 wrzesnia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 12:53:47 | Data modyfikacji: 2012-11-16 12:54:52.
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 28 wrzesnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 12:56:50.
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 5 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 13:05:36.
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 13:07:58.
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2013r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 13:09:51.
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2013 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 13:25:28.
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-11-16 13:28:04.
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-12-03 10:37:01.
 Zarządzenie nr 28z dnia 6 grudnia 2012r ws: dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:39:00.
 Zarządzenie 29 z dnia 6 grudnia 2012r. ws: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:40:22 | Data modyfikacji: 2013-04-18 11:28:24.
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:41:02.
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 28 grudnia 2012r. ws: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:47:54.
 Zarządzenie nr 32 z 31 grudnia 2012 ws: zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z Rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:15:19.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 rok
   2013
   2012 rok
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:15:19
Autor: Wójt Gminy Radków
ObowižEzuje od: 2012-12-31
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl