bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Uchwały Rady > Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 strona główna 
 Uchwała nr XXVIII/142/2010 ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radków za 2009 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:59:16.
 Uchwała nr XXVIII/143/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:01:23 | Data modyfikacji: 2010-06-11 11:06:28.
 Uchwała nr XXVIII/144/2010 ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:03:17.
 Uchwała nr XXVIII/145/2010 ws. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:09:04 | Data modyfikacji: 2010-06-11 11:10:12.
 Uchwała nr XXVIII/146/2010 ws. zatwierdzenia, współfinansowania i realizacji planu odnowy miejscowości Chycza na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Chyczy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:12:24.
 Uchwała nr XXVIII/147/2010 ws. zatwierdzenia, współfinasowania i realizacji planu odnowy miejscowości Brzeście na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Brześciu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:14:30.
 Uchwała nr XXVIII/148/2010 zmieniająca uchwałe w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:17:05.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2010-06-11 11:17:05
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-04-27
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl