bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Uchwały Rady > Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 strona główna 
 Uchwała nr XXVII/132/2010 ws. wyodrębnienia w budżecie gminy na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:06:26 | Data modyfikacji: 2010-06-11 10:08:34.
 Uchwała nr XXVII/133/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:11:23.
 Uchwała nr XXVII/134/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:13:42.
 Uchwała nr XXVII/135/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:31:10 | Data modyfikacji: 2010-06-11 10:54:55.
 Uchwała nr XXVII/136/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:32:32.
 Uchwała nr XXVII/137/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:33:50.
 Uchwała nr XXVII/138/2010 ws. wydzierżawienia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:36:33.
 Uchwała nr XXVII/139/2010 ws. zatwierdzenia oraz współfinansowania i realizacji planu odnowy miejscowości Dzierzgów na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Dzierzgowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:38:38.
 Uchwała nr XXVII/140/2010 ws. zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przeznaczonej na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w m. Kossów, Kwilina".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:50:45.
 Uchwała nr XXVII/141/2010 ws.zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, przeznaczonej na realizację zadania p.n. "Nadbudowa budynku administracyjno-usługowego dla potrzeb społeczno-kulturalnych w Radkowie"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:53:27.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2010-06-11 10:53:27
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-03-09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl