bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Budżet strona główna 
Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania
budżetu za 2007 rok.
 Sprawozdanie za 2007 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-05-14 12:09:03.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
 Opinia RIO (1)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:36:22.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
 Opinia RIO (2)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:36:54.
Sprawozdanie Rb-27S
 Rb-27S

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:37:34.
Sprawozdanie Rb-28S
 Rb-28S

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:38:42.
Sprawozdanie Rb-50
 Rb-50

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:39:09.
Sprawozdanie Rb-N
 Rb-N

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:39:34.
Sprawozdanie Rb-NDS
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:40:06.
Sprawozdanie Rb-PDP
 Rb-PDP

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:40:40.
Sprawozdanie Rb-Z
 Rb-Z

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:41:27.

Zobacz:
   2000 r.
   2001 r.
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012 rok
   2013
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:41:27
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl