bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Uchwały Rady > Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 strona główna 
 Uchwała nr XXVI/127/2010 ws. procedury uchwalenia budżetu Gminy Radków oraz rodzaju i szczegółowości Uchwały budżetowej. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:27:53.
 Uchwała nr XXVI/128/2010 ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2010 rok. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:30:34 | Data modyfikacji: 2010-03-23 08:54:13.
 Uchwała nr XXVI/129/2010 ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:38:41.
 Uchwała nr XXVI/130/2010 ws. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Radków. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:42:24.
 Uchwała nr XXVI/131/2010 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok. 2010-01-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:45:10.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2010-03-23 08:45:10
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-01-26
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl