Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 r. strona główna 

2009 r.
 Nr 01/2009 ws. stawek czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach użytkowych oraz od gruntów. 2009-01-21
Obowiązuje od: 2009-01-21   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:22:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 02/2009 ws. upoważnienia kierownika GOPS Radków. 2009-02-19
Obowiązuje od: 2009-02-19   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:24:28 Informację zaktualizowano 2011-04-08 10:18:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 03/2009 ws. przygotowania i przewprowadzenia gminnej gry obronnej. 2009-03-12
Obowiązuje od: 2009-03-12   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:26:41 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:32:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 04/2009 ws. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Poakcesyjnego Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Radków. 2009-03-18
Obowiązuje od: 2009-03-18   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:31:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 05/2009 ws. ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. 2009-04-23
Obowiązuje od: 2009-04-23   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:54:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 06/2009 ws. powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia określonych spraw gminy. 2009-04-24
Obowiązuje od: 2009-04-24   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:57:05, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 07/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-04-29
Obowiązuje od: 2009-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:58:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 08/2009 ws. dokoniania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-05-11
Obowiązuje od: 2009-05-11   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 12:59:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 09/2009 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych. 2009-05-12
Obowiązuje od: 2009-05-12   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:01:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 10/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-05-25
Obowiązuje od: 2009-05-25   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:23:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 11/2009 ws. wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Radkowie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-05-28
Obowiązuje od: 2009-05-28   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:25:33, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 12/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-06-05
Obowiązuje od: 2009-06-05   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:28:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 13/2009 ws. zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 01 grudnia 2008 roku. 2009-06-09
Obowiązuje od: 2009-06-09   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:32:35, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 14/2009 ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników. 2009-06-10
Obowiązuje od: 2009-06-10   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:35:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 15/2009 ws. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2009-06-12
Obowiązuje od: 2009-06-26   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:38:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 16/2009 ws. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych. 2009-06-12
Obowiązuje od: 2009-06-12   Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:40:39, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 18/2009 ws. zakresu oraz sposobu organizacji działania w przydapku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. 2009-06-12
Obowiązuje od: 2009-06-12   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:04:13, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 19/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-06-29
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:06:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 20/2009 ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej. 2009-06-29
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:07:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 22/2009 ws. zasad przydzielania pracownikom środków higieny osobistej i herbaty, środkow ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia, ustalania norm ich przydziału oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze. 2009-07-16
Obowiązuje od: 2009-07-16   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:10:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 23/2009 ws. powołania komisji egzaminacyjnej. 2009-07-23
Obowiązuje od: 2009-07-23   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:11:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 24/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-09-11
Obowiązuje od: 2009-09-11   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:12:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 25/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-07
Obowiązuje od: 2009-09-07   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:29:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 26/2009 ws. powołania komisji przetargowej. 2009-09-11
Obowiązuje od: 2009-09-11   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:30:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 27/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-15
Obowiązuje od: 2009-09-15   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:31:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 28/2009 ws. powołania komisji przetargowej. 2009-09-18
Obowiązuje od: 2009-09-18   Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 13:34:14, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 29/2009 ws. powołania komisji odbiorczej 2009-09-30
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 13:45:38 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:13:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 30/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-09-30
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:01:34 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:14:11, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 31/2009 ws. organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzenia Kryzysowego. 2009-09-30
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:05:31 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:14:22, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 32/2009 ws. powołania komisji odbiorczej. 2009-09-30
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:06:49 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:14:37, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 33/2009 ws. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków. 2009-10-27
Obowiązuje od: 2009-11-01   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:08:48 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:14:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 34/2009 ws. powołania komisji odbioru pogwarancyjnego . 2009-10-27
Obowiązuje od: 2009-10-27   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:26:05 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:15:04, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 35/2009 ws. powołania komisji odbioru pogwarancyjnego . 2009-10-27
Obowiązuje od: 2009-10-27   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:28:36 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:15:18, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 36/2009 ws. przyjęcia projektu budżetu gminy Radków na rok 2010. 2009-11-12
Obowiązuje od: 2009-11-12   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:32:58 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:15:32, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 37/2009 ws. Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2009-11-12
Obowiązuje od: 2009-11-12   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:41:28 Informację zaktualizowano 2013-04-24 07:57:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 38/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-12-15
Obowiązuje od: 2009-12-15   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:43:05 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:17:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 39/2009 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r. 2009-12-22
Obowiązuje od: 2009-12-22   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:44:19 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:16:12, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 40/2009 ws. przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych środków majątkowych. 2009-12-30
Obowiązuje od: 2009-12-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:46:52 Informację zaktualizowano 2010-05-04 12:16:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
wersja do druku