Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 r. strona główna 

2010 r.
 Nr 01/2010 ws. upoważnienia kierownika GOPS Radków 2010-01-18
Obowiązuje od: 2010-10-18   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:52:40 Informację zaktualizowano 2011-04-08 10:20:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 01a/2010 ws. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Radków. 2010-01-18
Obowiązuje od: 2010-01-01   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:00:09, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 02/2010 ws. wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 2010-02-01
Obowiązuje od: 2010-02-01   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:53:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 03/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-02-12
Obowiązuje od: 2010-02-12   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:52:30, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 04/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010. 2010-02-22
Obowiązuje od: 2010-02-22   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:51:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 05/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-03-05
Obowiązuje od: 2010-03-05   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:50:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 06/2010 ws. ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2010-03-11
Obowiązuje od: 2010-03-11   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:49:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 07/2010 ws. ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kossowie. 2010-03-22
Obowiązuje od: 2010-04-01   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:12:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 08/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-03-25
Obowiązuje od: 2010-03-25   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:10:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 09/2010 ws. przeniesienia Przedszkola Samorządowego ze stałej siedziby do zastępczych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie. 2010-04-12
Obowiązuje od: 2010-04-12   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:09:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 10/2010 ws. wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2010-04-26
Obowiązuje od: 2010-04-16   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:07:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 11/2010 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-04-29
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 09:06:18, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 12/2010 ws. powołania grupy kontrolnej. 2010-05-05
Obowiązuje od: 2010-05-05   Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 08:52:18, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 13/2010 ws. powołania Zespołu realizującego zadania "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST". 2010-05-14
Obowiązuje od: 2010-05-14   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:27:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 14/2010 ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-17
Obowiązuje od: 2010-05-17   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:35:30, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 15/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-05-18
Obowiązuje od: 2010-05-18   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:23:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 16/2010 ws. powołania komsji przetargowej. 2010-05-19
Obowiązuje od: 2010-05-19   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:18:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 17/2010 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-06-01
Obowiązuje od: 2010-06-01   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:35:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 18/2010 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Radków i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2010-06-14
Obowiązuje od: 2010-06-14   Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 12:45:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
  Nr 19/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010r. 2010-06-18
Obowiązuje od: 2010-06-18   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:28:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 20/2010 ws. tworzenia na obszarze gminy zastępczego miejsca szpitalnego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2010-06-18
Obowiązuje od: 2010-06-18   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:27:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 21/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-06-21
Obowiązuje od: 2010-06-21   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:26:43, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 22/2010 ws. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2010-06-22
Obowiązuje od: 2010-06-22   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:25:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 23/2010 ws. powołania komisji ds. przejęcia nieruchomości zabudowanej Nr 231 położonej w miejscowości Kwilina wraz z budynkiem dworu. 2010-06-30
Obowiązuje od: 2010-06-30   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 10:22:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 24/2010 ws. odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bieganowie. 2010-07-02
Obowiązuje od: 2010-07-02   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 09:40:50, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 25/2010 ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Radków w 2010 roku w zakresie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 2010-07-15
Obowiązuje od: 2010-07-15   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 09:43:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 26/2010 ws. powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - Integracja Społeczna związanych z realizacją zadań Gminy Radków. 2010-07-19
Obowiązuje od: 2010-07-19   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 09:47:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 27/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-07-27
Obowiązuje od: 2010-07-27   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 09:48:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 28/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-08-04
Obowiązuje od: 2010-08-04   Data wprowadzenia informacji 2010-08-19 09:22:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 29/2010 ws. powołania komisji egzaminacyjnej. 2010-08-04
Obowiązuje od: 2010-08-04   Data wprowadzenia informacji 2010-08-19 09:23:50, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 30/2010 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Dagmary Suliga. 2010-08-16
Obowiązuje od: 2010-08-16   Data wprowadzenia informacji 2010-08-19 09:25:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 31/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-08-16
Obowiązuje od: 2010-08-16   Data wprowadzenia informacji 2010-08-20 12:49:42, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 33/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-09-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:44:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 34/2010 ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami zywiołowymi na terenie Gminy Radków.
Obowiązuje od: 2010-09-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:48:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2010 ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2011 rok
Obowiązuje od: 2010-11-12   Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 10:56:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 36/2010 ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2011 rok.
Obowiązuje od: 2010-11-12   Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:13:39, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 37/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-11-12   Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:51:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 38/2010 ws. określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków oraz zasad jej koordynacji
Obowiązuje od: 2010-11-17   Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:19:46, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 39/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:14:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 40/2010 ws. wyznaczenia lidera gminnego
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:15:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 41/2010 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:17:07, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 42/2010 ws. upoważnienia kierownika GOPS
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:18:52 Informację zaktualizowano 2011-04-08 10:23:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 43/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:52:45 Informację zaktualizowano 2011-01-04 11:54:08, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 44/2010 ws. spisu z natury składników majątkowych gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:56:00, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 45/2010 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 13:11:09, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 46/2010 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy.w
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 13:13:36, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
wersja do druku