Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
- Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r.
- Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.
- Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r.
- Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. > Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r. strona główna 

Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r.
 Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2027
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 13:20:15 Informację zaktualizowano 2019-12-04 13:20:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:07:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:12:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ryczałtowej stawki dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:15:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:20:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:22:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:23:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 roku ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 09:28:47, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r. .  Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r. .  Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. .  Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r. .  Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r. .  Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. . 
wersja do druku