Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° 2020 r.
° 2019 r.
- Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków
- Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km
- Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”
- Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km"
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > 2019 r. > Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km strona główna 

Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km
Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:05:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:07:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tom
I, II, IV i V
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tom I, II, IV i V
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:13:33 Informację zaktualizowano 2019-07-23 15:17:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Tom III

SST-D.00.00.00.pdf

SST-D.01.01.01.pdf

SST-D.01.02.02.pdf

SST-D.01.02.04.pdf

SST-D.04.01.01.pdf

SST-D.04.03.01.pdf

SST-D.04.04.02.pdf

SST-D.05.03.05a.pdf

SST-D.05.03.05b.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:15:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik do przedmiaru robót (Mapa
ewidencyjna) - Tom IV
 Załącznik do przedmiaru robót (Mapa ewidencyjna) - Tom IV
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:23:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert 07.08.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 21:00:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 11:04:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 15:17:13, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
wersja do druku