Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° 2020 r.
° 2019 r.
- Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków
- Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km
- Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”
- Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km"
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > 2019 r. > Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków strona główna 

Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków
Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:29:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:37:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:43:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:44:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 13:48:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 2- Oświadczenie o niezaleganiu
 Załącznik nr 2- Oświadczenie o niezaleganiu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:02:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:04:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:05:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:07:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:08:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
 Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:11:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:19:19, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 9 - Przedmiary
  Załącznik nr 9 - Przedmiary
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:23:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załacznik nr 10 -Dokumentacja projektowa

Bałków działka nr 574

Bałków działka nr 694

Bałków działka nr 706

Bałków działka nr 707

Bałków działka nr 712

Bieganów działka nr 94.pdf

Brzeście działka nr 75.pdf

Brzeście działka nr 103

Brzeście działka nr 73

Brzeście działka nr 104

Dzierzgów działka nr 18

Kossów działka nr 981

Kossów działka nr 982

Kossów działka nr 1106

Kossów działka nr 1153

Krasów działka nr 398

Krasów działka nr 402

Krasów działka nr 403

Krasów działka nr 424

Krasów działka nr 427

Krasów działka nr 429

Krasów działka nr 431

Krasów działka nr 433,432

Krasów działka nr 437,438,439.

Krasów działka nr 537

Krasów działka nr 537 (2)

Krasów działka nr 842

Krasów działka nr 859,862,860

Krasów działka nr 885

Nowiny działka nr 1005,1002

Nowiny działka nr 1036

Ojsławice działka nr 81

Ojsławice działka nr 161

Ojsławice działka nr 165

Ojsławice działka nr 174

Ojsławice działka nr 189

Ojsławice działka nr 195

Ojsławice działka nr 199

Ojsławice działka nr 203

Skociszewy działka nr 370,373

Skociszewy działka nr 425

Sulików działka nr 335

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:26:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 11- Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 Załącznik nr 11- Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 14:28:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 12 -Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
 Załącznik nr 12 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 22:40:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja dla wykonawców zadania nr 1
 Informacja dla wykonawców zadania nr 1
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 13:39:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 13:41:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja dla wykonawców zadania nr 2
 Informacja dla wykonawców zadania nr 2
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:28:07 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:28:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:37:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 09:43:28 Informację zaktualizowano 2019-09-11 09:44:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja dla wykonawców o wykonaniu
postanowienia KIO sygn. akt KIO1803/19 i
jednoczesnym unieważnieniu postępowania
 informacja dla wykonawców 16.12.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 14:36:29, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
wersja do druku