Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok strona główna 

Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok


Raport o stanie  gminy jest  instytucją prawną wprowadzoną do  ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.


Zgodnie z postanowieniami art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję ,która odbędzie się 28 czerwca 2019 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Druk zgłoszenia wraz z listą  poparcia do pobrania poniżej.

Zgłoszeniu udziału w debacie

Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:09:59 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:12:34, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku