Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
- Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r.
- Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.
- Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r.
- Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. > Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. strona główna 

Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 30 kwietnia 2019 roku ws. zawarcia
porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup
energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej
 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku ws. zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 10:23:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę
Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Radków, udostepnianych
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i
zasadach korzystania z tych obiektów.
 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków, udostepnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 10:27:09, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r. .  Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r. .  Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. .  Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r. .  Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r. .  Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. . 
wersja do druku