Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
- Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r.
- Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.
- Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r.
- Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. > Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r. strona główna 

Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata
2019-2025
 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:07:32 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:10:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. dokonania zmian w
budżecie gminy w 2019 r.
 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:15:58 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:16:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. zaciągniecia
długoterminowego kredytu
 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. zaciągniecia długoterminowego kredytu
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:17:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. zaciągniecia pozyczki
z budżetu państwa w związku zumowa zawartą z
podmiotem dysponującym środkami o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych
 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. zaciągniecia pozyczki z budżetu państwa w związku zumowa zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:21:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021„
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021„
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:33:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. przyjęcia ,,Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Radków”.
 Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:34:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Uchwały Nr
IX/43/2007 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.11.2017
r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków do
Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania pn.
"Region Włoszczowski", udzielenia pełnomocnictwa
Panu Stanisławowi Herejowi do pełnego
reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu - Lokalna
Grupa Działania "Region Włoszczowski"
 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Uchwały Nr IX/43/2007 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania pn. "Region Włoszczowski", udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Herejowi do pełnego reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:41:56 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:45:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Uchwały Nr
VI/37/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.02.2019
r. ws. wskazania wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 roku ws. zmiany Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.02.2019 r. ws. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:52:59, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r. .  Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r. .  Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. .  Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r. .  Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r. .  Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. . 
wersja do druku