Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
- Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r.
- Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.
- Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r.
- Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r.
- Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. > Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r. strona główna 

Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r.
 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:36:13 Informację zaktualizowano 2019-03-19 11:36:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:39:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku ws. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:42:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:55:36, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę ws. ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:58:36, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 roku ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Radkowa
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 12:02:15, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr V z dnia 30 stycznia 2019 r. .  Sesja Nr VI z dnia 27 lutego 2019 r. .  Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. .  Sesja Nr IX z dnia 29 maja 2019 r. .  Sesja Nr X z dnia 28 czerwca 2019 r. .  Sesja Nr XI z dnia 7 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XII z dnia 30 sierpnia 2019 r. .  Sesja Nr XIII z dnia 30 września 2019 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 12 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XV z dnia 29 listopada 2019 r. .  Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. . 
wersja do druku