Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° 2020 r.
° 2019 r.
- Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
- Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków
- Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km
- Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”
- Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km"
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > 2019 r. > Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie strona główna 

Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
Ogłoszenie o zamówieniu
 ogłoszenie o zamówieniu13.02.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 14:51:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 SIWZ 13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 14:58:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 załącznik nr 1 Formularz_oferty13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:00:13, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:01:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:04:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 załącznik nr 2 istotne_postanowienia13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:05:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu13.02.2019.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:07:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia13.02.2019.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:08:30, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 załącznik nr 5 grupa kapitałowa13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:09:38, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 załącznik nr 6 Wykaz_osob13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:10:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 7a - Wzór umowy
 Załącznik nr 7 Wzór umowy13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:11:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 załącznik nr 8 Wykaz_robót13.02.2019.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:12:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 9 - Przedmiary
 przedmiary 13.02.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:14:27 Informację zaktualizowano 2019-02-13 15:58:27, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załacznik nr 10 -Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - rozbudowa oczyszczalni scieków w Radkowie.pdf

Dokumentacja wykonawcza - branża budowlano-konstrukcyjna

Dokumentacja wykonawcza - branża elektryczna

Dokumentacja wykonawcza - branża technologiczo-sanitarna

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:27:38 Informację zaktualizowano 2019-02-13 15:42:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niezaleganiu
 załącznik nr 11 oswiadczenie-o-niezaleganiu13.02.2019.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 07:50:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
Załącznik nr 12 -Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja technologiczna

Specyfikacja budowlana

Specyfikacja elektryczna

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 07:51:59 Informację zaktualizowano 2019-02-14 07:53:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja dla wykonawców
 Informacja dla wykonawców
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 14:31:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja dla wykonawców nr 2
 Informacja dla wykonawców nr 2
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 08:54:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
Zbiorcze zestawienie ofert
 Zbiorcze zestawienie ofert 28.02.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 13:19:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja o unieważnieniu postępowania
 Informacja o unieważnieniu postępowania 28.02.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 13:21:09, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
wersja do druku