Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
° Statut sołectwa
° Wybry Sołtysów i Rad Sołeckich 2019-2024
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze > Wybry Sołtysów i Rad Sołeckich 2019-2024 strona główna 

Wybry Sołtysów i Rad Sołeckich 2019-2024

W terminie od 4 lutego do 19 lutego 2019 roku odbędą się zebrania wiejskie wyborcze na terenie sołectw w Gminie Radków zgodnie z załączonym harmonogramem.  Mieszkańcy bedą wybierać przedstawicieli jednostek pomocniczych.


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 z późn. zm.)


art. 36.2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


według art. 25 Kodeksu cywilnego status stałego mieszkańca posiada osoba, która przebywa z zamiarem stałego pobytu, nawet jesli nie jest zameldowana na stałe ale wpisała sie do rejestru wyborców Gminy Radków.

UchwałaNR V/33/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r ws. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radków

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 14:11:40 Informację zaktualizowano 2019-02-01 11:03:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 27 lutego 2019 roku ws. zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Sołeckiej Radkowa
 Uchwała nr 40.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 11:40:30, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja z przeprowadzonych wyborów do organów
jednostek pomocniczych Gminy Radków
 Informacja z przeprowadzonych wyborów do organów jednostek pomocniczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 08:51:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku