Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 Zarządzenie 1/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 stycznia 2019 r ws. przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Radków konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 08:02:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 2/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 13:25:11 Informację zaktualizowano 2019-08-23 11:33:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 3/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 13:20:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. Upoważnienia Kierownika GOPS w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 14:13:11 Informację zaktualizowano 2019-01-16 14:14:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 5/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci w Urzędzie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:23:47 Informację zaktualizowano 2019-09-09 08:04:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 6/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego Badania Osób Bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej i Zdrowia
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 13:34:44 Informację zaktualizowano 2019-01-29 13:35:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 7/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2019 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 13:36:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 8/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2019 r ws. udzielenia upoważnienia pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:44:35 Informację zaktualizowano 2019-03-28 10:45:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 9/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 lutego 2019 r ws. planu kontroli zarządczej na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:48:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 marca 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:53:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta gminy Radków z dnia 12.03.2019 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych praz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:55:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 12/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 12 marca 2019 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r. ws ustalenia Regulaminu wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:59:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 13/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 13:13:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 14/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 13:15:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 15/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:03:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 16/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania dokumentów finansowych dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostkę w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:14:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 17/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 kwietnia 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 12:43:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 30 kwietnia 2019 r ws. ustalenia odpłatności za wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 12:45:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 20/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 maja 2019 r ws. wyboru przedstawiciela pracowników
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:18:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 21/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 8 maja 2019 r ws. zasad przydzielania środków higirny osobistej i herbaty, środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia, ustalenia norm ich przydziału oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:30:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 22/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:49:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 23/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. systemy teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:57:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 24/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 20maja 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 11:52:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 25/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 maja 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:28:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 26/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 30 maja 2019 r ws. szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:31:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 27/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 3 czerwca 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:32:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 28/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 czerwca 2019 r ws. udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie do udzielenia upoważnień dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 10:16:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 29/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 czerwca 2019 r ws. powołania komisji do odbioru sprzetu komputerowego
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 10:25:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 30/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 czerwca 2019 r ws. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie swiadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 10:33:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
  Zarządzenie 31/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 8 lipca 2019 r ws. zasad zamawiania,ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzedzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 15:26:56 Informację zaktualizowano 2020-03-02 11:23:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 32/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 23 lipca 2019 r ws. powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 15:29:37 Informację zaktualizowano 2019-07-30 15:29:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 33/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 26 lipca 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 10:37:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 34/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacownia strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których nastapiły szkody spowodowane przez niektóre zjawiska atmosferyczne
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 10:40:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 35/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 10:52:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 36/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 19 sierpnia 2019 r zmieniające Zarządzenie 34/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacownia strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których nastapiły szkody spowodowane przez niektóre zjawiska atmosferyczne
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:07:30, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 37/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:10:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 38/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 26 sierpnia 2019 r ws. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych praz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 09:41:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 39/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 29 sierpnia 2019 r ws. powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 15:12:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 40/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 29 sierpnia 2019 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 15:20:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 41/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 września 2019 r ws. zmiany zasad (polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 15:25:39, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 09:13:27 Informację zaktualizowano 2019-12-09 09:13:41, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 43/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2019 r ws. uchylenia Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 15:11:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 44/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 15:13:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:33:13, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:35:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:38:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:41:18 Informację zaktualizowano 2019-11-15 12:41:39, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:44:48 Informację zaktualizowano 2019-11-15 12:46:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:52:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 08:53:28 Informację zaktualizowano 2019-12-04 08:54:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 11:43:34, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 11:44:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 09:01:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:40:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:52:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:55:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 09:59:56 Informację zaktualizowano 2019-12-18 10:01:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 11:28:48 Informację zaktualizowano 2020-01-03 08:27:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku