Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:38:28 Informację zaktualizowano 2018-05-29 09:44:39, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Radków dla samorządowej instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:43:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 stycznia 2018 r. ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:46:11 Informację zaktualizowano 2018-05-29 09:49:34, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:51:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:54:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2018 r. ws. planu kontroli zarządczej na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:57:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 marca 2018 r. ws. zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 09:58:40 Informację zaktualizowano 2018-05-29 09:59:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 kwietnia 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:03:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 9/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 11 kwietnia 2018 r ws. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Radków na lata 2018-2021
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 10:41:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:05:10 Informację zaktualizowano 2018-05-29 10:07:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 maja 2018 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:10:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 czerwca 2018 r. ws. powołania komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 12:34:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2018 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radkóww referacie Finansowo-Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 10:06:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2018 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 10:10:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 czerwca 2018 r. ws. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie, 29-135 Radków 99
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 10:12:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. ws. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:36:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 lipca 2018 r. ws. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:40:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 10 lipca 2018 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:54:30, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 lipca 2018 r. ws. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 08:47:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2018 r. ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 08:50:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 23 lipca 2018 r. ws. wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej w Radkowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 08:53:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 lipca 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 08:55:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 lipca 2018 r. ws. szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 08:59:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. ws. skrócenia czasu pracy w czasie upałów
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 09:02:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. ws. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i pprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy".
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:07:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radków w referacie finansowo-budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:12:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:18:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 12:02:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 08:43:00 Informację zaktualizowano 2018-09-07 14:44:13, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 29A/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 24 sierpnia 2018 r ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 15:15:33 Informację zaktualizowano 2018-11-15 12:15:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 15:16:39, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 15:18:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 6 września 2018 r zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Radków Nr 23/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:20:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 33/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 9 września 2018 r ws. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:34:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 34/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 26 września 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:37:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 35/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 28 września 2018 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:41:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 36/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 4 października 2018 r ws. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:48:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 37/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 października 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:50:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 38/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 24 października 2018 r ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:53:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 39/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 31 października 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:55:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 40/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2018 r ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:58:52 Informację zaktualizowano 2018-11-15 12:59:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 41/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2018 r ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 13:01:35 Informację zaktualizowano 2018-11-15 13:02:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 42/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 14 listopada 2018 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 13:05:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 43/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 19 listopada 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:58:27, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 44/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 23 listopada 2018 r ws. powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 12:00:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 45/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 29 listopada 2018 r ws. powierzenie prowadzenia spraw gminy w czasie nieobecnosci Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 12:51:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 46/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 3 grudnia 2018 r ws. spisu z natury składników majątkowych gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 14:11:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 47/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 3 grudnia 2018 r ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 14:14:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 49/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 grudnia 2018 r ws.zmiany Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie spisu z natury składników majątkowych gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 14:16:34, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 50/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 grudnia 2018 r ws. zmiany Zarządzenia Nr8/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowiez dnia
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 14:19:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku