Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
° 2010
° 2011 r.
° 2012r.
° 2013
° 2014 r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2018 r. strona główna 

2018 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADKÓW o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Radków
 Radków wyłożenie -obwieszczenie.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 11:36:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
INFORMACJA WÓJTA GMINY RADKÓW Z DNIA 20. 04.
2018 r.
 Radków wyłożenie - informacja 20.04.2018.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 08:42:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:46:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o
okręgach wyborczych, ich granicach, numerach,
liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej
 Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 08:44:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku