Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
° 2010
° 2011 r.
° 2012r.
° 2013
° 2014 r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 09:22:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 15:21:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie Wójta Gminy Radków z dnia
24.07.2017 r.
 obwieszczenie 24.07.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-24 10:54:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie Wójta Gminy Radków z dnia
14.09.2017 r.
 obwieszczenie 15.09.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 08:11:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie Wójta Gminy Radków z dnia
04.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radków

 GKRO.6220.2.2017 obw1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 07:50:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie Wójta Gminy Radkówo przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Radków oraz
do strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko
 Obwieszczenie Wójta Gminy Radkówo przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 13:21:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku