Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 09:40:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:01:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:08:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:18:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. powołania komisji ds. wybrakowania zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych z innych przyczyn druków ścisłego zarachowania - formularzy dowodowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:22:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 30 stycznia 2017 r. ws. planu kontroli zarządczej w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:37:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:48:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:50:57 Informację zaktualizowano 2017-02-09 10:52:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 11:26:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 8 marca 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie Czasu "W" na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 12:49:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 9 marca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 12:52:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 15 marca 2017 r. ws. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzetu komputerowego i sieci teleinformatycznej oraz poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 12:55:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 16 marca 2017 r. ws. planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 12:57:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. przygotowania gminy Radków w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 09:58:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych, i innych środków ewidencji archiwum zakładowego.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 10:01:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 10 kwietnia 2017 r. ws. wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie stanu Cywilnego zawierających informacje niejawne
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 14:00:21 Informację zaktualizowano 2017-05-25 14:01:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 17/2017 Wójta gminy Radków z dnia 26 kwietnia 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 14:03:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 kwietnia 2017 r. ws. powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Radków w infrastrulturze komunalnej.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 14:07:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 20/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 19 czerwca 2017 r. ws. wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Radków oraz jednostek organizacyjnych gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 14:42:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 21/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 12 lipca 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9.04.2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 14:47:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 22/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 27 lipca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 14:50:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 23/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 7 sierpnia 2017 r. ws.wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:42:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 24/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarzadzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:44:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 25/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 23 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta gminy Radków z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowościw Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 14:10:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 26/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 sierpnia 2017 r. ws.wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 10:53:36, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 27/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 września 2017 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 10:55:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 28/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 sierpnia 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 10:57:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 29/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 4 września 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 10:59:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 30/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 6 września 2017 r. ws. stawek czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach użytkowych oraz od gruntów
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:01:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 31/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2017 r. ws. udzielenia Pani Halinie Knapik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie upoważnienia do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:04:06 Informację zaktualizowano 2017-11-03 11:31:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 33/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2017 r. ws. udzielenia Pani Halinie Knapik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:08:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2017 r. ws. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:46:13, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2017 r. ws. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:47:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 36/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 26 września 2017 r. ws. wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:14:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 37/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 września 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:16:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 38/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 10 października 2017 r. ws. powołania komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:20:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 39/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 października 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:24:02 Informację zaktualizowano 2017-11-03 11:36:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 40/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 października 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego zadania "Modernizacja strażnicy OSP Kossów"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 11:25:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 41/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2017 r. ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:21:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 42/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2017 r. ws. upoważnienia pracownika do podpisywania zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:23:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 43/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 8 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:30:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 44/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2017 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:33:30 Informację zaktualizowano 2017-11-23 14:33:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 45/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2017 r. ws. przyjęcia projektu budżetu gminy Radków na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:37:31 Informację zaktualizowano 2017-11-23 14:50:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 46/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 14 listopada 2017 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:46:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 47/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 22 listopada 2017 r. ws. zmiany "Regulaminu dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na obszarze Gminy Radków"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 14:49:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
  Zarządzenie 48/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 24 listopada 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:37:13 Informację zaktualizowano 2017-12-18 14:38:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
  Zarządzenie 49/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:39:09 Informację zaktualizowano 2017-12-18 14:40:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 50/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 29 listopada 2017 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:41:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 51/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 grudnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Radków Nr 55/2015 z dnia 3.11.2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:44:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 52/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2017 r. ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:45:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 53/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:51:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 54/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 08:48:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie 55/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 21 grudnia 2017 r. ws. zmiany Regulaminu uzytkowania cmentarza komunalnego w Kossowie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 08:52:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku