Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.
- Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r
- Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r
- Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r
- Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r.
- Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r.
- Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r.
- Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. > Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r. strona główna 

Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata2017-2023
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 10:46:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 10:49:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 10:51:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 10:52:57 Informację zaktualizowano 2017-01-12 10:55:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 10:58:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 11:02:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą
Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 12:28:19, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r. .  Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r .  Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r .  Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r .  Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r. .  Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r. .  Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r. .  Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r. .  Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r. . 
wersja do druku