Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
- Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.
- Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.
- Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r
- Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r
- Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r
- Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r.
- Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r.
- Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r.
- Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. > Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r strona główna 

Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r
 Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:13:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:18:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Secemin.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:23:19, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016-2024
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:25:40 Informację zaktualizowano 2016-07-11 12:26:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:28:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. zmiany Uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:33:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:39:46 Informację zaktualizowano 2016-07-11 12:43:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Radków na 2016-2026
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 13:03:33 Informację zaktualizowano 2016-07-11 13:06:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radków nieruchomości do zasobu gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 13:08:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016 r. ws. sposobu określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 13:12:11, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XIII z dnia 1 marca 2016 r. .  Sesja Nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r. .  Sesja Nr XV z dnia 24 maja 2016 r .  Sesja Nr XVI z dnia 28 czerwca 2016 r .  Sesja Nr XVII z dnia 19 lipca 2016 r .  Sesja Nr XVIII z dnia 23 sierpnia 2016 r. .  Sesja Nr XIX z dnia 1 września 2016 r. .  Sesja Nr XX z dnia 8 listopada 2016 r. .  Sesja Nr XXI z dnia 5 grudnia 2016 r. .  Sesja Nr XXII z dnia 29 grudnia 2016 r. . 
wersja do druku