Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 r. strona główna 

2016 r.
 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 09:12:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r. r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:32:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania dokumentów finansowych dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostkę w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:39:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 stycznia 2016 r ws. powołania zespołu do realizacji projektu "e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzysci" w Gminie Radków.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:43:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 5 stycznia 2016 r ws. ustalenia regulaminu naoboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzedzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:47:57 Informację zaktualizowano 2016-02-17 11:48:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 5A/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 luty 2016 r ws. ustalenia sposobu pobierania opłaty za sporządzenie kopii odpisu dokumentów przez organ podatkowy
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:11:02 Informację zaktualizowano 2016-03-24 14:14:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 lutego 2016 r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:51:58 Informację zaktualizowano 2016-03-24 14:08:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 lutego 2016 r ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie Czasu "W" na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 14:58:40 Informację zaktualizowano 2016-03-24 14:08:41, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 lutego 2016 r ws. planu kontroli zarządczej w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 09:17:25 Informację zaktualizowano 2016-03-24 14:07:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 marca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:16:34, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 24 marca 2016 r ws. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do realizacji świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:22:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 24 marca 2016 r ws. udzielenia na wniosek kierownika upoważnienia do prowadzenia postepowania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:24:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2016 r ws. powołania komisji ds. zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania - formularzy odpisów i zaświadczeń urzędu stanu cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 09:04:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016 r ws. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 09:06:32 Informację zaktualizowano 2016-04-15 09:07:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 11:55:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 11:57:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 kwietnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 11:59:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 kwietnia 2016 r ws. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 12:01:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2016 r ws. przygotowania i przeprowadzenia gminnego cwiczenia obronnego
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:33:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 14:55:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 maja 2016 r ws. powołania grupy kontrolnej
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 15:11:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 maja 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 08:48:37 Informację zaktualizowano 2016-06-03 08:50:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 czerwca 2016 r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia noboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 12:03:13 Informację zaktualizowano 2016-06-28 12:04:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lipca 2016 r. ws. ustalenia norm zuzycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Radków dozadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ststutu jednostek.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 13:14:36 Informację zaktualizowano 2017-08-08 13:15:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 lipca 2016 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 10:13:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 lipca 2016 r ws. odwołania i powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 14:23:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta gminy w Radkowie z dnia 17.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 10:33:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 10:22:55 Informację zaktualizowano 2016-07-26 10:23:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 lipca 2016 r ws. powołania komisji egzaminacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 10:35:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 lipca 2016 r ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 14:03:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 27 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 14:06:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 lipca 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 14:07:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 sierpnia 2016 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 14:04:43, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 września 2016 r ws. powołania komisji konkursowej w ramach zadania Konkurs ekologiczny dotyczący ochrony srodowiska w tym segregacji odpadów w Gminie Radków pn. "Śmieci segregujesz Ziemie ratujesz"
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 14:18:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 września 2016 r ws. powołania Komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 14:19:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 7 września 2016 r. ws. organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 11:19:24 Informację zaktualizowano 2016-12-30 11:27:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 września 2016 r. ws. wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 11:25:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 września2016 r. ws. powołania komisji do odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:14:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarzadzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 września 2016 r ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:02:40 Informację zaktualizowano 2016-11-09 11:06:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2016 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:04:19 Informację zaktualizowano 2016-11-09 11:08:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2016 roku ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 04.01.2016 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:18:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2016 r ws. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powolania Komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:21:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarzadzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 października 2016 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:27:40 Informację zaktualizowano 2016-11-09 11:40:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarzadzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 października 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:29:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2016 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowych robót budowlanych.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 11:44:19, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 10 listopada 2016 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:07:46 Informację zaktualizowano 2016-12-08 08:25:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 10 listopada 2016 r. ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:12:35 Informację zaktualizowano 2016-12-08 08:28:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 18 listopada 2016 r. ws. kontroli podatkowej u podatników od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na terenie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:40:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 22 listopada 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 08:31:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 48/2016/A Wójta Gminy Radków z dnia 25 listopada 2016 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 08:33:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 25 listopada 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 08:38:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 16 grudnia 2016 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 14:48:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 16 grudnia 2016 r. ws. ustalenia procedury postepowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 11:32:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 11:34:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 11:39:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 10:51:49 Informację zaktualizowano 2017-01-13 10:04:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 11:00:48 Informację zaktualizowano 2017-01-10 11:01:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Przedszkola Samorządowego dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 11:04:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2016 r. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla którego Gmina Radków jest organem prowadzącym
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 11:05:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku