Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia i ogłoszenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Raport o stanie dostępności
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
° Publicznie dostępny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia Wójta
° Decyzje
° Postanowienia
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych
° Rejestr działalności regulowanej
° Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
° Miejsce zagospodarowania odpadów
° Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
° Poziom recyklingu
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
° Wniosek o usuwanie azbestu
° Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi strona główna 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2013 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2013 r..docx
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 09:29:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2014 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2014 rok.docx
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 09:30:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2015 r.
 analiza - Radków za 2015 rok.docx
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 12:17:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2015 r. - korekta
 analiza - Radków za 2015 rok-korekta2.docx
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 08:20:08 Informację zaktualizowano 2016-06-27 13:58:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2016 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 10:54:17 Informację zaktualizowano 2017-04-28 12:05:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2016 r. - korekta
 analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-03 14:35:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2017 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 07:59:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2018 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 09:29:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2019 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 12:40:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2019 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 14:01:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Radków za 2020 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków za 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 15:01:47 Informację zaktualizowano 2021-07-16 14:10:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku