Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 r. strona główna 

2015 r.
 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:16:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:18:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zasad zwrotu kosztów zakupu okuarów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:21:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ofólnopolskiego badania osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:27:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz pracownika socjalnego do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:30:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. sprzedaży samochodu pożarniczego Star 266 stanowiącego własność Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:50:06 Informację zaktualizowano 2015-02-06 09:51:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 10:03:16, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 5 marca 2015 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 15:16:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r. ws. powołania grupy kontrolnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 08:10:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 24 marca 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:34:38, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 12 kwietnia 2015 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:37:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Radków.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:43:17 Informację zaktualizowano 2015-05-07 09:27:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:46:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ws. powołania kordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:16:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:18:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:20:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:21:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 11:11:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 09:03:48 Informację zaktualizowano 2015-05-22 09:26:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych oraz anulowanych druków ścisłego zarachowania-formularzy dowodowych.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 09:07:14 Informację zaktualizowano 2015-05-12 09:07:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 08:46:49 Informację zaktualizowano 2015-05-14 08:47:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 08:49:23, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. określenie czynszu dzierzawnego za stojaki na worki i pojemniki przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-25 14:21:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 22 maja 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 15:21:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. ws. określenia terminu wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 15:30:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. ws. powołania Komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 15:32:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 11:06:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. ws. powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 09:21:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 09:23:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 11:21:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. ws.zmiany Zarządzenia Nr 1/2004 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 marca 2004 r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 11:11:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 12:05:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. planu kontroli zarzadczej na II półrocze 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 12:06:54 Informację zaktualizowano 2015-07-29 08:38:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ,,Wyprawka szkolna’’.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 13:11:36 Informację zaktualizowano 2015-07-28 13:12:39, wprowadzający: Robert Dzienniak
  Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. ws. powołania operatorów informatycznej obsługi komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-06 13:44:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. ws.wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-06 13:49:26 Informację zaktualizowano 2015-08-12 10:47:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 sierpnia 2015 r. ws. zasad ustalania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:06:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 14 sierpnia 2015 r ws. powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:10:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy w Radkowie Z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia odpłatności za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kossowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:11:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 14 sierpnia 20 15r. w sprawie: ustalenia odpłatności za wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:13:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 sierpnia 2015 r ws. wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 12:22:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 12:23:39 Informację zaktualizowano 2015-09-07 09:13:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 września 2015 r ws. powołania gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami zywiołowymi na terenie Gminy Radków w roku 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 12:29:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 wrzesnia 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 12:08:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 września 2015 r ws. wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 12:12:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2015 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:12:51, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2015 r ws. powalania komisji odbiorczej oceniającej stanu technicznego lokalu mieszkalnego w budynku poszkolnym w Kossowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:15:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:26:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 października 2015 r ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:29:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 października 2015 r ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-14 11:26:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 51 A/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 października 2015 r ws. powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 09:50:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 października 2015 r ws. zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-02 15:14:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 listopada 2015 r ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:48:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:51:14 Informację zaktualizowano 2015-11-26 13:37:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 listopada 2015 r ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:58:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2015 r ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016-2024.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:02:20 Informację zaktualizowano 2015-11-24 15:03:06, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2015 r ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:06:23 Informację zaktualizowano 2015-11-24 15:14:43, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 listopada 2015 r ws. powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Referacie Spraw Obywatelskich oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 13:42:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 listopada 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 13:45:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 grudnia 2015 r ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:41:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku