Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
- Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.
- Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.
- Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.
- Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.
- Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. > Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r. strona główna 

Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.
 Uchwała Nr XXXV/196/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:40:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/197/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:53:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/198/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws.uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:56:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/199/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXVII/139/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia oraz współfinansowania i realizacji planu odnowy miejscowości Dzierzgów na lata 2010-2015 przedłożonych przez Radę Sołecką w Dzierzgowie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:10:12 Informację zaktualizowano 2014-11-27 14:56:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/200/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:13:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:52:03 Informację zaktualizowano 2014-11-27 15:02:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zbycia nieruchomości rolnych z zachowaniem prawa pierwokupu.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:32:35, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/203/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. ustalenia sredniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:34:43, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/204/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws.obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:37:13, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:41:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXV/206/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 r. ws. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:43:08, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r. .  Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r. .  Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r. . 
wersja do druku