Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
- Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.
- Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.
- Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.
- Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.
- Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. > Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r. strona główna 

Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 Uchwała Nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 09:03:43, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 09:05:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy radków nieruchomości do zasobu gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 09:07:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radków obejmującej korektę jego części tekstowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 09:09:47, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r. .  Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r. .  Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r. . 
wersja do druku