Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
- Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.
- Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.
- Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.
- Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.
- Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. > Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r. strona główna 

Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.
 Uchwała Nr XXXII/181/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Radków.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 12:32:57, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXII/182/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:34:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXII/183/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata2014-2024.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:39:19 Informację zaktualizowano 2014-07-21 13:41:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXII/184/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:45:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXII/185/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:48:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXXII/186/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r. ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:50:43, wprowadzający: Robert Dzienniak

Uchwała Nr XXXII/187/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku

 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/187/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:21:42 Informację zaktualizowano 2014-07-21 14:27:51, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r. .  Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r. .  Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r. . 
wersja do druku