Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia i ogłoszenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Raport o stanie dostępności
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
° Publicznie dostępny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia Wójta
° Decyzje
° Postanowienia
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych
° Rejestr działalności regulowanej
° Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
° Miejsce zagospodarowania odpadów
° Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
° Poziom recyklingu
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
° Wniosek o usuwanie azbestu
° Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Poziom recyklingu strona główna 

Poziom recyklingu

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RADKÓW


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2012 rok – 11,00 %
2) 2013 rok – 16,60 %
3) 2014 rok – 27,71 %
4) 2015 rok – 60,28%
5) 2016 rok - 38,02%
6) 2017 rok - 39,48 %
7) 2018 rok - 48,36 %
8) 2019 rok - 26,35 % - wymagany poziom nie został osiągnięty
9) 2020 rok - 36,80 % - wymagany poziom nie został osiągnięty

 

 


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2012 rok – 15,23%
2) 2013 rok – 14,08 %
3) 2014 rok – 39,54 %
4) 2015 rok – 31,46 %
5) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania
6) 2017 rok - 1,17 %
7) 2018 rok - 0,00 %
8) 2019 rok - 9,24 %
9) 2020 rok - 0 %

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W latach 2013-2016  z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

w latach :

1) 2017 rok - 100%

2) 2018 rok - z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3) 2019 rok - z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

4) 2020 rok - terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2014 rok – 4%
2) 2015 rok – 117,00%
3) 2016 rok - 36,64% i 47,11%

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 22,26 %
- TAMAX Sędziszów - 67,26 %

5) 2018 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 51,23 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 66,92 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -32,88 %

6) 2019 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 54,30 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 45,80 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -44,52 %

7) 2020 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 7,82%
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa - 50,23%


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2014 rok – 1,98%
2) 2015 rok – 1,57 %
3) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0 %
- TAMAX Sędziszów - 1,26 %

5) 2018 rok:

- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0, 00 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 0, 00 %
-PGKiM Sp z o o Włoszczowa - 0, 00 %

6) 2019 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0,0 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 15,69 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -1,07 %

7) 2020 rok:
- MPGO Sp. z o.o. Kraków - 0,0%
- PGKiM Sp. z o.o. Włoszczowa - 0,0%


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 14:40:55 Informację zaktualizowano 2021-06-23 11:03:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku