Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
- Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r.
- Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.
- Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r.
- Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r.
- Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. > Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r. strona główna 

Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r.
 Uchwała Nr XXXI/173/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:14:25, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/174/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. uchylenia uchwały Nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:19:50, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:21:48 Informację zaktualizowano 2014-04-17 12:22:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/176/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:24:37, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/177/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:34:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/178/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2014-2024.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:36:29 Informację zaktualizowano 2014-04-17 12:38:00, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/179/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:39:59, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/180/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014 r. ws. rozpatrzenia skargi na Kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:43:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Zobacz:
 Sesja Nr XXX z dnia 4 lutego 2014 r. .  Sesja Nr XXXI z dnia 31 marca 2014 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 24 czerwca 2014 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 28 sierpnia 2014 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 25 września 2014 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 4 listopada 2014 r. .  Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 r. .  Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r. . 
wersja do druku