Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2014 rok strona główna 

2014 rok
 Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. ws: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 11:33:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 23stycznia 2014 r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 11:41:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 11 luty 2014 r. ws: powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Gminy na lata 2014-2020.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 08:54:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 luty 2014 r. ws: powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 08:56:14, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 21 luty 2014 r. ws: powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 08:57:27 Informację zaktualizowano 2014-03-28 09:11:07, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27 luty 2014 r. ws: zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-28 11:29:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 6 a/2014 z dnia 5 marca 2014 r. ws. upoważnienia
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 10:00:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 12:36:21 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:58:35, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 12:38:26 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:58:21, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ws. wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 12:56:24 Informację zaktualizowano 2014-07-21 14:44:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. ws.dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 12:59:41 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:58:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. ws. ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:04:11 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:57:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:08:50 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:57:30, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:11:24 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:57:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ws.dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:13:30 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:57:05, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 9 maja 2014 r. ws. ustalenia opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowiących mienie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:15:39 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:56:51, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 9 maja 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:17:47 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:56:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ws. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 13:21:42 Informację zaktualizowano 2014-07-21 09:56:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 22 maja 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 10:03:39 Informację zaktualizowano 2014-07-21 10:58:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. ws. konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Radków do 2020 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 11:12:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 11:16:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Radków oraz jednostek organizacyjnych gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 11:19:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 11:57:49 Informację zaktualizowano 2014-07-21 12:00:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. ustalenia zasad kontroli zarządczej.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 12:07:33 Informację zaktualizowano 2014-07-21 12:09:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 12:15:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 15:28:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ws. wprowadzenia Procedury planowania. realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadaniowego Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:32:32 Informację zaktualizowano 2014-07-21 14:35:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 22 maja 2014 r. ws. "Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników na podstawie opisów stanowisk pracy" w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 11:06:55 Informację zaktualizowano 2014-08-06 10:40:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. ws.powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-06 10:44:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. ws.powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami żuwiołowymi na terenie Gminy Radków w roku 2014.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:14:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-18 13:19:43, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych w ramach rzadowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"
Data wprowadzenia informacji 2014-08-18 13:23:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-03 10:20:56 Informację zaktualizowano 2014-09-16 12:32:18, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 2 września 2014 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Data wprowadzenia informacji 2014-09-03 10:34:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 09:40:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. utworzenia Punktu Informacyjnego Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 09:43:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. "Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników na podstawie opisów stanowisk pracy" w Urzędzie Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 09:48:08 Informację zaktualizowano 2014-10-02 14:01:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 24 września 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 14:04:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 25 września 2014 r. ws. wdrożenia narzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzedu Gminy w Radkowie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 14:09:12, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 2 października 2014 r. ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:38:27, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 40A/2014 z dnia 3 października 2014 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:42:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 7 października 2014 r. ws. wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:44:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 8 października 2014 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:49:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 24 października 2014 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:52:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 12:59:28, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:08:38 Informację zaktualizowano 2015-02-05 13:24:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:17:17 Informację zaktualizowano 2015-02-05 13:22:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:29:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. ws. spisu z natury składników majątkowych gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:46:08, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścislego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:53:50 Informację zaktualizowano 2015-02-05 13:54:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:57:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:03:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. powołania Zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:05:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. ws. powołania grupy kontrolnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:07:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku