Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
- Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.
- Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.
- Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego
- Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.
- Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.
- Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.
- Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. > Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r. strona główna 

Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.
 Uchwała Nr XXVI/146/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws. zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków-Chlewice oraz Bałków-Dzierzgów"
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:26:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws. przejęcia od Powiatu Włoszczowskiego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w związku z realizacją zadania "Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków-Chlewice oraz Bałków-Dzierzgów".
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:29:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2013-2024.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:32:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:33:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:34:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 24 września 2013 roku ws.ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków. .
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:38:07 Informację zaktualizowano 2013-11-13 10:24:30, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r. .  Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r. .  Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego  .  Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r. .  Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r. . 
wersja do druku