Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
- Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.
- Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.
- Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego
- Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.
- Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.
- Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.
- Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. > Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r. strona główna 

Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.
Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. określenia metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 133.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:52:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. ustalenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 134.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:55:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/135/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących
mienie Gminy Radków.
 135.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:56:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. zbycia nieruchomości
rolnych z zachowaniem prawa pierwokupu.
 136.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:57:29, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.
 137.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:58:56, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Radków na lata 2013-2024.
 138.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:01:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/139/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. dokonania zmian w
budżecie gminy w 2013 r.
 139.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:06:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/140/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
 140.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:47:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/141/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
przeznaczonej na realizację zadania p.n. "Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Dzaierzgów, Chycza
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Radków"
 141.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:49:53 Informację zaktualizowano 2013-07-04 12:50:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2012 r.
 142.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:51:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 25 czerwca 2013 r. ws. udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy za 2012 r.
 143.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 12:53:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r. .  Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r. .  Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego  .  Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r. .  Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r. . 
wersja do druku