Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
- Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.
- Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r.
- Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego
- Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r.
- Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r.
- Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r.
- Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. > Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r. strona główna 

Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r.
 Uchwała Nr XXI/121/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 13:11:23 Informację zaktualizowano 2013-04-10 09:20:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/122/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 08:54:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/123/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 08:56:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/124/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 08:58:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/125/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2013-2024.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 09:00:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/126/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 09:02:21, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr XXI/127/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 09:04:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja Nr XXI z dnia 12 marca 2013 r. .  Sesja Nr XXII z dnia 14 maja 2013 r. .  Uroczysta Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Radkowie z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego  .  Sesja Nr XXIV z dnia 25 czerwca 2013 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 27 sierpnia 2013 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 24 września 2013 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 5 listopada 2013 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 10 grudnia 2013 r. .  Sesja NR XXIX z dnia 30grudnia 2013 r. . 
wersja do druku